Näringsliv

Så kan styrelserna surfa på IT-vågen

Borås Artikeln publicerades
Styrelseakademien Sjuhärad arrangerade paneldebatt på temat ”Data - 2000-talets olja
Styrelseakademien Sjuhärad arrangerade paneldebatt på temat ”Data - 2000-talets olja", med Niklas Hedin, Centiro, Erik Hedlund, Eton, och Tuwe Löfström, datalektor på högskolan. De frågades ut av Jonas Ogvall från Svensk digital handel.

Hänger du inte med i utvecklingen blir du ifrånsprungen. Det gäller i synnerhet digitaliseringen av näringslivet. På torsdagen höll Styrelseakademien seminarium med temat ”data – 2000-talets olja”.

Styrelseakademien Sjuhärad arbetar för att utveckla bolagsstyrelser. Styrelser kan nämligen vara avgörande för bolags långsiktiga utveckling – ifall de har koll på omvärlden och förmår fatta rätt beslut. Så hur klarar då dessa viktiga bolagsorgan av den snabba digitaliseringen? Både och, konstaterade den kunniga panel som akademien hade samlat på Textile fashion center.

Det man fokuserade på i synnerhet i ett samtal lett av Svensk digital handels tidigare vd, Jonas Ogvall, var dataanalys och datautvinning, det som med engelska termer kallas ”data mining” och ”big data”. Centiros vd Niklas Hedin konstaterade att det för bolag kan vara avgörande idag att se datamönster tidigt – Saab kunde analysera webbmönster för att se vilka de framtida köparna av Jas 39 Gripen skulle bli. I en tid när e-handelsjätten Amazon breder ut sig som en amöba över världen, måste traditionella varuhus och återförsäljare tänka om snabbt. Och det arbetet behöver bedrivas såväl i styrelser som ledningsgrupper.

Erik Hedlund, ansvarig för strategi och affärsutveckling på Eton shirts, med en bakgrund på konsultbolaget McKinsey betonade att det kanske inte var nödvändigt att styrelseledamöter hade själva datakunskaperna, med de måste definitivt ha ett intresse för frågorna.

– Själva sammansättningen och personlighetsaspekten är viktigare. Styrelserummen måste ha en ödmjukhet och ett intresse för frågorna och identifiera behoven och kravställa, sa Erik Hedlund.

Här inflikade Niklas Hedin att detta intresse kring frågorna skiljde sig åt mellan generationerna – de som växer upp nu har en annan attityd.

– Vi är informationsdinosaurier, de som växer upp nu befinner sig i en helt annan värld.

Han förklarade att sammansättningen och mångfalden i styrelsen var nödvändig ifall man skulle kunna förstå de kunder man säljer till.

– Ska vi expandera internationellt måste vi ha den kunskapen i styrelsen.

Erik Hedlund varnade för filterbubblor – att styrelsen får en information som redan bekräftar vad de vet, men inte fakta som ifrågasätter detta. Det finns till exempel en risk för att ett företag som Eton tittar alltför mycket på data från e-handeln, eftersom informationen där är så rik, medan information från återförsäljare undervärderas.

Med i samtalet var också Tuwe Löfström, lektor i datavetenskap från högskolan. Han konstaterade att efterfrågan på utbildningar inom dataanalys hade ökat kraftigt och att även om akademin kunde vara något trög i beslut om nya utbildningar, så skulle en ny utbildning starta nästa höst.