Upprättelse för Socialen i Mark:

"Genomfört enorma förändringar"

Mark Artikeln publicerades

Personalen på barn- och familjeenheten kan andas ut efter drygt ett års intensiv mediegranskning, som bland annat avslöjat att 66 procent av pågående barnavårdsärenden innehöll brister.

Socialstyrelsen har tidigare riktat allvarlig kritik mot verksamheten, men konstaterar nu att ärenden hanteras enligt regelboken.

– Socialstyrelsen anser att socialnämnden efter kritiken i stor utsträckning har tillsatt resurser, genomfört utbildningsinsatser och skapat rutiner för att förbättra sitt arbete med barn och rätta till bristerna, skriver inspektörerna i sitt utlåtande.

De konstaterar att omfattande förändringar också har varit nödvändiga för att förbättra kompetensen, kvaliteten och rättssäkerheten i nämndens arbete med barn.

– Vi har genomfört enorma förändringar på kort tid, och tonvikten av berömmet ska riktas mot socialsekreterarna på enheten som har gjort basjobbet, säger Magnus Andersson.

Den förra verksamhets- och enhetschefen har pekats ut som ansvariga för haveriet på enheten. Magnus Andersson är övertygad om att fortsatt rättssäkra beslut garanteras med nuvarande struktur.

– Socialstyrelsens utredning är så bred så det går inte att ha tur, det är statistiskt omöjligt, säger han.

Vid inspektionerna granskades 25 ärenden (tolv utredningar, fem placeringar utanför hemmet och åtta återgranskningar av ärenden som Socialstyrelsen tidigare kritiserat). Samtliga ärenden utom ett har hanterats enligt lagens intentioner.

Undantaget är hanteringen av de tre syskon, som i maj hämtades på sin skola och fördes till hemlig ort för att avsluta en utredning trots föräldrarnas ovilja att samarbeta. Socialstyrelsen anser att den utdragna handläggningen, med många brister, har inneburit bristande rättssäkerhet ur både föräldra- och barnperspektiv. Men eftersom ärendet nu är föremål för rättslig prövning efter föräldrarnas överklagande, så vidtar Socialstyrelsen inga åtgärder för närvarande.

Borås Tidning har stängt kommentatorsfunktionen till den här artikeln. Anledningen är att diskussionen delvis spårat ur och flera debattinlägg snarare handlar om personangrepp än syftar till att föra debatten om sakfrågan vidare.

/BT:s red

Personalen på barn- och familjeenheten kan andas ut efter drygt ett års intensiv mediegranskning, som bland annat avslöjat att 66 procent av pågående barnavårdsärenden innehöll brister.

Socialstyrelsen har tidigare riktat allvarlig kritik mot verksamheten, men konstaterar nu att ärenden hanteras enligt regelboken.

– Socialstyrelsen anser att socialnämnden efter kritiken i stor utsträckning har tillsatt resurser, genomfört utbildningsinsatser och skapat rutiner för att förbättra sitt arbete med barn och rätta till bristerna, skriver inspektörerna i sitt utlåtande.

De konstaterar att omfattande förändringar också har varit nödvändiga för att förbättra kompetensen, kvaliteten och rättssäkerheten i nämndens arbete med barn.

– Vi har genomfört enorma förändringar på kort tid, och tonvikten av berömmet ska riktas mot socialsekreterarna på enheten som har gjort basjobbet, säger Magnus Andersson.

Den förra verksamhets- och enhetschefen har pekats ut som ansvariga för haveriet på enheten. Magnus Andersson är övertygad om att fortsatt rättssäkra beslut garanteras med nuvarande struktur.

– Socialstyrelsens utredning är så bred så det går inte att ha tur, det är statistiskt omöjligt, säger han.

Vid inspektionerna granskades 25 ärenden (tolv utredningar, fem placeringar utanför hemmet och åtta återgranskningar av ärenden som Socialstyrelsen tidigare kritiserat). Samtliga ärenden utom ett har hanterats enligt lagens intentioner.

Undantaget är hanteringen av de tre syskon, som i maj hämtades på sin skola och fördes till hemlig ort för att avsluta en utredning trots föräldrarnas ovilja att samarbeta. Socialstyrelsen anser att den utdragna handläggningen, med många brister, har inneburit bristande rättssäkerhet ur både föräldra- och barnperspektiv. Men eftersom ärendet nu är föremål för rättslig prövning efter föräldrarnas överklagande, så vidtar Socialstyrelsen inga åtgärder för närvarande.

Borås Tidning har stängt kommentatorsfunktionen till den här artikeln. Anledningen är att diskussionen delvis spårat ur och flera debattinlägg snarare handlar om personangrepp än syftar till att föra debatten om sakfrågan vidare.

/BT:s red