Taxi Mark:

Tar Västtrafik över beställningscentralen för färdtjänsten betyder det dödsstöten för hela taxinäringen i Mark.

Mark
Foto:

Taxi Mark varnar nu för följderna – sämre kvalitet och kanske nedläggning.

Varningen har taxibolaget skickat till alla politiker i kommunfullmäktige, det högst beslutande organet.
– Naturligtvis vill vi försöka påverka politikerna att tänka igenom detta en gång till. Men framförallt ska de inte kunna komma och säga i efterhand att de inte var medvetna om konsekvenserna, säger Christer Svedle, vd för Taxi Mark.

Enligt bolaget kommer Västtrafiks övertagande av beställningscentralen för färdtjänst få flera och mycket allvarliga följder.
Konkurrensen från lågprisbolag kommer att innebära att färdtjänstresor sköts via taxibilar från exempelvis Göteborg.
Taxi Mark tvingas då lägga ned sin egen beställningscentral vilket drabbar alla taxitransporter – även privata och åt företag. I slutändan hotar nedläggning.
– Majoriteten av våra körningar är ju färdtjänstresor och utan dem är det väldigt svårt att bedriva taxinäring i Mark överhuvudtaget. Att tro att man kan gå tillbaka till den gamla tiden med en taxichaufför på varje ort som svarar i telefon dygnet runt är bara naivt, säger Christer Svedle.

Han spår sämre service när chaufförer utifrån tar över transporterna.
– Det blir sämre kvalitet med förseningar, chaufförer som inte hittar och liknande. Det kanske går an om man bara ska till affären, men ska man åka till sjukhus är det värre.

I Mark berörs nära 30-talet chaufförer och extrapersonal av en nedläggning.
– Vi är ett renodlat taxiföretag och behöver de olika bitarna för att det ska gå runt. Naturligtvis ska vi lägga anbud, men vi kan inte lägga oss så lågt som stadsbolag, då behöver vi chaufförer som går på bidrag och det är inte intressant.

Taxichaufförernas hopp är att politikerna ändrar sig i sista stund, precis som man gjort en gång tidigare efter kritik från handikapporganisationer.
– Inget har förändrats sedan dess. Fast då var det ju valår, nu tar man beslutet ett år före valet...
– Politikerna tror man sparar pengar. I stället går pengar ut ur kommunen och hamnar i Borås och Göteborg. man tittar bara på ett konto, inte på helheten.

”Utan färdtjänst får vi lägga ner”

Mark
Foto:

Taxi Mark varnar nu för följderna – sämre kvalitet och kanske nedläggning.

Varningen har taxibolaget skickat till alla politiker i kommunfullmäktige, det högst beslutande organet.
– Naturligtvis vill vi försöka påverka politikerna att tänka igenom detta en gång till. Men framförallt ska de inte kunna komma och säga i efterhand att de inte var medvetna om konsekvenserna, säger Christer Svedle, vd för Taxi Mark.

Enligt bolaget kommer Västtrafiks övertagande av beställningscentralen för färdtjänst få flera och mycket allvarliga följder.
Konkurrensen från lågprisbolag kommer att innebära att färdtjänstresor sköts via taxibilar från exempelvis Göteborg.
Taxi Mark tvingas då lägga ned sin egen beställningscentral vilket drabbar alla taxitransporter – även privata och åt företag. I slutändan hotar nedläggning.
– Majoriteten av våra körningar är ju färdtjänstresor och utan dem är det väldigt svårt att bedriva taxinäring i Mark överhuvudtaget. Att tro att man kan gå tillbaka till den gamla tiden med en taxichaufför på varje ort som svarar i telefon dygnet runt är bara naivt, säger Christer Svedle.

Han spår sämre service när chaufförer utifrån tar över transporterna.
– Det blir sämre kvalitet med förseningar, chaufförer som inte hittar och liknande. Det kanske går an om man bara ska till affären, men ska man åka till sjukhus är det värre.

I Mark berörs nära 30-talet chaufförer och extrapersonal av en nedläggning.
– Vi är ett renodlat taxiföretag och behöver de olika bitarna för att det ska gå runt. Naturligtvis ska vi lägga anbud, men vi kan inte lägga oss så lågt som stadsbolag, då behöver vi chaufförer som går på bidrag och det är inte intressant.

Taxichaufförernas hopp är att politikerna ändrar sig i sista stund, precis som man gjort en gång tidigare efter kritik från handikapporganisationer.
– Inget har förändrats sedan dess. Fast då var det ju valår, nu tar man beslutet ett år före valet...
– Politikerna tror man sparar pengar. I stället går pengar ut ur kommunen och hamnar i Borås och Göteborg. man tittar bara på ett konto, inte på helheten.