Sohlberg: "Jag tänker inte ge mig"

Skene Artikeln publicerades
Sedan den ekonomiska krisen uppdagades i Sohlbergs Buss AB och han petades som vd har Hans-Erik Sohlberg valt att hålla en låg profil utåt. Men samtidigt har han inlett flera processer för att få upprättelse och undvika personlig konkurs. "Jag har aldrig påstått att jag är ofelbar, jag har gjort saker som inte skulle ha gjorts men jag har inte varit ensam om att ta beslut."
Foto:Lars-Åke Green
Sedan den ekonomiska krisen uppdagades i Sohlbergs Buss AB och han petades som vd har Hans-Erik Sohlberg valt att hålla en låg profil utåt. Men samtidigt har han inlett flera processer för att få upprättelse och undvika personlig konkurs. "Jag har aldrig påstått att jag är ofelbar, jag har gjort saker som inte skulle ha gjorts men jag har inte varit ensam om att ta beslut."

För snart ett år sedan sparkades Hans-Erik Sohlberg som vd för Sohlbergs Buss, utpekad som ansvarig för bolagets ekonomiska kris. I en intervju med BT ger Sohlberg sin bild av vad som gick snett och berättar varför han tagit strid mot banken och sin förre kompanjon.

I november avslöjade BT att styrelsen i Sohlbergs Buss AB ansökt om rekonstruktion sedan resultatet för tredje kvartalet 2015 visat på ett underskott om drygt 40 miljoner kronor. Samtidigt meddelade man att förtroendet för vd:n var förbrukat.

För Hans-Erik Sohlberg, som beskrivit företaget som sitt livsverk, kom petningen som en chock.

– Ingen från styrelsen hörde av sig utan jag läste om det i en artikel på nätet. När jag kom hem hade jag hundratals missade samtal och sms, många var oerhört förvånade eftersom Sohlbergs var välkänt men framförallt för att det antyddes att jag gjort något brottsligt.

I dag rullar varumärket Sohlbergs vidare under en ny ägare, Bergkvara Buss, medan själva aktiebolaget har försatts i konkurs. Det senare gäller även dotterbolaget Kind Holding AB samt moderbolaget i koncernen: Borås Handel & Konsult AB.

Under rekonstruktionen har Sohlberg valt att hålla en låg profil utåt. Men med stöd av en advokatbyrå kämpar han för upprättelse och för att undgå personlig konkurs.

– Jag har aldrig påstått att jag är ofelbar, jag har gjort saker som inte skulle ha gjorts men jag har inte varit ensam om att ta beslut.

Sohlbergs Buss, med Kind Holding AB, startades upp då Sohlberg med advokaten Rolf Eriksson och ytterligare tre personer köpte Svenljunga Taxi år 2009.

– När vi bildade Sohlbergs var det väldigt noga med att jag inte skulle behöva tänka på ekonomi och andra bitar, det skulle Rolf och de andra delägarna sköta. Jag var mer en arbetsmaskin och skulle ta kontakten med kunder och göra affärer.

Sohlbergs växte snabbt och kan på flera sätt beskrivas som en framgångssaga. Från nio bussar förfogade företaget över runt 125 bussar ifjol. Man körde skolskjutstrafik i Borås, Svenljunga och Mark men även privatresor och uppdrag för myndigheter och föreningar. Mellan 2012 och 2014 ökade nettoomsättningen från 65 miljoner kronor till 109 miljoner.

Samtidigt ger Sohlberg en annan bild av åren. I ett omfattande material, som BT tagit del av, beskriver han bland annat hur företaget drabbades av likviditetsproblem i takt med expansionen. För att få loss finansiering ska Sohlberg ha gjort privata insättningar vid flera tillfällen i företaget, via lån hos Swedbank Sjuhärad.

– Till exempel lånade jag två miljoner kronor 2011 då bolaget inte var tillräckligt starkt för att beviljas lån, säger han och fortsätter:

– Pengarna gick in i Sohlbergs. Jag fick pengar av företaget för ränta och amortering, vilket svarade mot den ränta och amortering som banken debiterade, säger Sohlberg och tillägger att banken ska ha varit införstådda med upplägget.

Växte bolaget för snabbt?

– Det var aldrig någon direkt diskussion om det, kanske mot slutet i så fall, men under 2013 och 2014 var det alltid mer diskussioner i styrelsen om vad vi kunde köpa.

Genom uppköp av bland annat Interbus i Göteborg plockade man nya marknadsandelar och via samarbeten med sportklubbar som Frölunda HC och IF Elfsborg spreds namnet Sohlbergs över landet. Ifjol ska företaget även ha inlett en satsning där man ville etablera sig från Trestad till Skåne. Men när sommaren summerades visade det sig att verksamheten gått med åtta miljoner i förlust från augusti till oktober.

Sohlberg säger att ledningen var relativt nöjd med sommarens omsättning men att vissa kostnadsavvikelser påverkade resultatet, bland annat en felaktig fakturering av skolskjutstrafiken och en övervärdering av företagets lager och inventarier.

Under hösten upplevde Sohlberg att han fick allt fler kritiska frågor från styrelsen om bland annat personal som anställts, de ränte- och amorteringsbelopp han fakturerat bolaget för och av Eriksson ska han fått höra att det sätt han skött en bussaffär kunde vara olagligt. Pressen påverkade hans hälsa och han sökte vård.

– Jag kände att jag blev allt mer utfryst från den inre kretsen i företaget och efter ett styrelsemöte i oktober kände jag att mina krafter var slut.

Någon vecka före rekonstruktionsansökan kallades Sohlberg till Erikssons kontor på advokatbyrån där han skrev på ett avtal som medförde att han överlät sin hälft av aktierna i Borås Handel & Konsult för en krona till Eriksson, som då blev ensam ägare i bolaget. Sohlberg skrev även på fler handlingar, som bland annat innebar att han efterskänkte fordringar på Sohlbergs Buss om över 4,5 miljoner kronor.

Avsikten var att långivarna skulle vara mer välvilligt inställda om inte Sohlberg längre fanns med i bilden och att aktierna skulle "parkeras" hos Eriksson tills dess att man fått rätsida på situationen. Själv menar Sohlberg att han blev överrumplad men att han ville göra allt för att rädda verksamheten.

– Samma kväll ångrade jag mig och bad Rolf att få tillbaka handlingarna men han ställde in vårt möte.

Sohlberg med juridiskt ombud begärde att avtalet skulle makuleras eller lämnas tillbaka i original men då inget hände valde man att stämma Eriksson.

– Jag ville inte stjälpa Rolf, han var min kompis och jag litade på honom, men när jag blev bortplockad från styrelsen i Sohlbergs och Borås Handel insåg jag att han lurat mig.

Sohlberg har också anmält Eriksson till Sveriges advokatsamfund. I anmälan anför han att Eriksson ska ha anlitats och agerat som juridisk rådgivare åt honom privat men också affärsmässigt och han pekar på samfundets etiska regler om att en advokat inte ska göra affärer med sin klient.

– Vi vill veta vad man får göra och inte göra som advokat, om det är okej att agera såsom Rolf har gjort mot mig?

I samband med aktieöverlåtelsen och petningen från vd-posten förlorade Sohlberg inflytande och insyn i bussbolaget och koncernen i övrigt - vilket har en direkt koppling till hans privatekonomi, på grund av lån på 10,2 miljoner kronor samt borgensåtaganden på drygt två miljoner. Samtliga lån hos Swedbank Sjuhärad har sagts upp och skickats vidare till Kronofogden för hantering.

Med sina ombud har Sohlberg bestridit kraven. Samtidigt är man kritiska till att personer i Sohlbergs närhet under hösten ska ha fått besked om att hans privatkonton kontrollerades av banken, innan han själv informerats om det.

– Vi vill strida för att någon rättvisa även ska finnas där. Banksekretessen bör omfatta även mig och man kan fundera på hur banken kan låna ut tio miljoner till en privatperson utan att säkerställa om jag kan betala eller inte?

Processerna är ännu pågående, men Sohlbergs inställning är att han kommer fortsätta strida mot banken och sin förre kompanjon även om det blir avslag i de första instanserna.

– Jag tänker inte ge mig. Min drivkraft är det massiva stöd jag får av familjen, vänner och kontakter från Sohlbergstiden.

Kvar av Sohlbergs Buss finns skulder på runt 100 miljoner kronor, enligt konkursförvaltaren. När Hans-Erik ser tillbaka konstaterar han att det fanns en fartblindhet i företaget.

– Det som grämer mig mest är hur personal och våra leverantörer har drabbats.

I efterhand har även sponsoravtal och marknadsföringskostnader beskrivits som vidlyftiga?

– Det må så vara, men jag och den andra person som skötte jobbet ute blev aldrig tillsagda att bromsa utan vi var ivrigt påhejade av styrelsen.

Hur ser du på din roll, tog du ditt ansvar som vd?

– Det kan jag inte säga när det gått som det har gjort. Men som jag sagt tidigare, jag var inte ensam om att ta beslut eller skriva på avtal. Övriga delägare och styrelsen har inte tagit sitt ansvar utan istället har de gömt sig och hängt ut mig.

Fakta

Koncernen runt Sohlbergs buss

Sohlbergs Buss AB startades upp 2009 då Hans-Erik Sohlberg med Rolf Eriksson och tre andra personer köpte Svenljunga Taxi.

Runt bussföretaget bildades en koncern där Borås Handel & Konsult AB var moderbolag.

Borås Handel ägde cirka 89 procent av aktierna i Kind Holding AB - ett bolag som i sin tur ägde samtliga aktier i Sohlbergs Buss.

Innan aktieöverlåtelsen ägde Hans-Erik Sohlberg och Rolf Eriksson 50 procent vardera av aktierna i Borås Handel & Konsult.

Sohlbergs Buss AB, Kind Holding AB samt Borås Handel & Konsult AB har begärts i konkurs.

Före rekonstruktionen ingick ytterligare fyra bolag i koncernen. Terminal Clean 156 AB, fastighetsbolaget Tirup/Staffanstorp samt Sjuhärads Buss AB har sålts vidare medan Ebla AB, tidigare Sohlbergs Resor AB, är försatt i konkurs.

Visa mer...