Skattletning en livsfarlig hobby

Mark Artikeln publicerades

Människor har utsatts för livsfara när de ägnat sig åt modern skattletning, geocaching, i en bergstunnel i Fritsla.
– Horribelt att locka människor till ett livsfarligt utrymme. Dessutom har de gjort olovligt intrång så vi har gjort polisanmälan, säger Gunnar Mellström, sektorchef för VA och avfall i Mark.

Den manshöga 650 meter långa tunneln, som löper mellan Segloravägen och Klevaliden, har sprängts för att rymma avloppsledningen genom Fritsla.

I det becksvarta utrymmet kan det bildas svavelväte, en giftig gas som orsakar yrsel, medvetslöshet och dödsfall efter några timmars exponering.

– Först känner man lukten av ruttna ägg, men snart bedövas sinnena så att man inte känner någonting så det är otroligt förrädiskt, säger Gunnar Mellström.

Det finns också risk för gasexplosioner och syrebrist i tunneln, som går 8-10 meter under marknivå. Faran för olycksfall börjar redan vid klättringen nedåt på de smala och emellanåt hala stegarna.

– Vi släpper aldrig ner personal utan att först göra noggranna säkerhetskontroller och sedan ta på friskluftsmask. Det är horribelt att privatpersoner kan gå ner helt utan skyddsutrustning, säger Gunnar Mellström.

Kommunen blev tipsad om intrånget i går morse av en privatperson. Personal skickades till bergstunneln och upptäckte att någon har knipsat sönder kommunens hänglås och satt dit ett eget lås med kombinationslås istället. Via internetsidan geocaching.com lockas äventyrslystna till platsen, för att med olika gps-koordinater klura ut siffrorna till kodlåset och sedan leta efter en anteckningsbok inne i tunneln. Minst ett 30-tal personer – både ungdomar och vuxna – har besökt platsen hittills.

Kommunen gjorde en polisanmälan igår. Den som har lagt ut geocachen har begått ett medvetet brott genom olaga intrång, och riskerar straffas för det. Däremot kan övriga besökare ha agerat i god tro när de tagit sig ner i tunneln.

– Vi har bytt till egna lås idag och kommer också sätta upp någon form av förbudsskyltar, säger Gunnar Mellström.