Skarp kritik mot politiker efter att omhändertagna fått återvända

Mark Artikeln publicerades

Sociala utskottet har fått kritik för bristande motivering till att de omhändertagna syskonen fick återvända hem.

Politiker i socialnämnden är i dag upprörda över ordförandes och vice ordförandes hätska attacker på beslutsfattarna.
– Det var återkommande påhopp under en timmes tid, säger en ledamot.

På mötet i onsdags skulle nämnden informeras om utredningen, men istället landade diskussionen i ett kraftigt ifrågasättande av sociala utskottets agerande.
– De hade mandat att fatta beslutet, men det saknas en motivering som gör att man förstår varför utskottet avviker från utredarnas förslag om fortsatt omhändertagande, säger ordförande Per-Olof Hermansson (KD).
Enligt honom var diskussionen under mötet lugn och sansad, utan hårda ord eller känslostormar.

BT:s kontakter med ledamöter i nämnden ger motsatt bild. Flera säger att de aldrig har varit med om en liknande utskällning och uppläxning av politiker.
De uppger att Hermansson och vice ordförande Anita Lomander (S) fortsatte skälla på ledamöterna trots att de omgående lovade inkomma med en tydligare motivering.
Birgitta Wichne (M), Inga-Maj Kruger (KD och Mia Magné (C) bekräftar att de kände sig ansatta på ett mycket obehagligt sätt.
– Jag har all respekt mot kritiken att vi kunde ha motiverat oss noggrannare, men känner mig samtidigt väldigt trygg i det beslut som vi har fattat, säger Mia Magné.

Utskottsledamöterna anser att den kraftigt vinklade tjänstemannautredningen med en rad felaktigheter inte gav skäl för fortsatt omhändertagande. De bifogade en protokollsanteckning med exempel på felaktigheter. Förfaringssättet har accepterats vid tidigare LVU-ärenden, enligt uppgifter till BT.

Fast Per-Olof Hermansson är inte nöjd.
– Vi har tidigare fått kritik från Socialstyrelsen om att barnens situation inte har följts upp, och barnen nämns inte alls i utskottets beslut. Det saknas en motivering ur barnperspektiv, säger han.
Hermansson och Lomander kommer att lämna en skriftlig protokollsanteckning med allvarlig kritik mot sociala utskottet. De hävdar att de kommer att få stöd av en majoritet av ledamöterna, men vägrar uppge namn i dagsläget.

Ledamöter som BT har talat med överväger i sin tur att lämna en skriftlig protest mot det respektlösa bemötandet av utskottsledamöterna.

Finns det en spricka i socialnämnden?
– Vi har ingen splittring i andra ärenden, så personligen tror jag att detta snarare är ett utslag av att det är ett infekterat ärende, säger Per-Olof Hermansson.