Ska samverka med polisen

Kinna Artikeln publicerades

Trafiksäkerhet och ungdomsbrottslighet är några av de områden som Marks kommun och polisen ska arbeta tillsammans kring framöver.

Kommunstyrelsen har beslutat att skriva under en samverkansöverenskommelse med polisen i Sjuhärad. Handlingen ska ligga till grund för vad kommunen och polisen ska arbeta med gemensamt inom fyra prioriterade områden som stack ut i polisens senaste trygghetsundersökning: Ungdomsbrottslighet, trygghet i Mark, trafiksäkerhet och organiserad brottslighet.

– Överenskommelsen innehåller tydliga mål och ger oss möjlighet till uppföljning, vilket är viktigt för att vi verkligen ska komma framåt, säger Tomas Johansson (M), kommunstyrelsens ordförande.