Robert Bergh fälls för miljöbrott

Hajom Artikeln publicerades
Foto: Petter Trens

Stjärnkusken Robert Bergh har fällts för miljöbrott efter att ha tagit bort delar av en biotopskyddad stenmur utan tillåtelse. Hans företag ska nu betala böter på 25 000 kronor.

Idag meddelar Riksenheten för miljö- och arbetsmiljömål att Robert Bergh Travstall AB åläggs att betala företagsbot på 25 000 kronor. Anledningen är mer specifikt att företaget tagit bort 13 meter av en biotopskyddad stenmur utan dispens från länsstyrelsen.

– Det är bara att betala, säger Robert Bergh.

Han säger att han haft dålig koll på om stenmuren funnits där när han köpte fastigheten.

– Har det varit en stenrad där så är det entreprenören eller tidigare ägaren som har tagit bort den.

Han vill dock inte gå vidare med domen utan väljer att betala boten.

– Det är bara att ta det, säger han.

I oktober 2015 fick Robert Bergh dispens från strandskyddet av Marks kommun för att bygga ett par rasthagar i närheten av ån Surtan. När bygget väl satts igång gick länsstyrelsen in och hävde dispensen efter att Naturskyddsföreningen i Mark överklagat kommunens beslut.

– Jättetråkigt för alla inblandade. Allt har ju börjat sätta sig och vi har så mycket på gång som nu stoppas, sa Robert Bergh då.

Han överklagade då länsstyrelsens beslut till Mark- och miljödomstolen som dock stod på länsstyrelsens sida. Men Robert Bergh gav sig inte, utan striden fortsatte.

Han överklagade till högsta instans; Mark- och miljööverdomstolen.

Några dagar senare meddelade Lantmännens riksförbund (LRF) att de ställer sig bakom Robert Bergh.

– Vi vill skapa förutsättningar för hästnäringen att växa och utvecklas. Hästen faller ofta mellan stolarna men det är en viktig del av jordbruksnäringen och därför har vi valt att driva det här, sa Lotta Folkesson, ordförande för LRF Häst, då.

Beslutet från Mark- och miljööverdomstolen dröjde och under tiden fick historien ännu en vändning. I april 2017 anmälde Marks kommun Robert Berghs bolag, Robert Bergh Travstall AB, misstänkt för brott mot miljöbalken.

Det hade då kommit in en anonym anmälan till Marks kommun om att det påbörjats gräv- och schaktarbeten inom strandskyddat område för att bygga en ny ridbana vid Robert Berghs fastighet. I maj 2017 inleddes en förundersökning och idag fälldes bolaget för brott mot områdesskydd.