Nytt märkligt LVU-fall i Mark

– tre barn omhändertagna

Mark Artikeln publicerades

Tre syskon hämtades i torsdags från skolan och fördes till okänd ort – trots att socialutskottets ordförande Mia Magné (C) försökte stoppa bortförandet.

– Det är fullständigt häpnadsväckande, säger hon.

Socialförvaltningens inhyrda konsulter genomförde nämligen omhändertagandet med stöd av vice ordförandes namnteckning ?i stället (socialdemokraten Tommy Karlsryd).

– Jag talade personligen med Karlsryd i telefon och var mycket tydlig med att jag inte ansåg att det förelåg tillräckligt starka skäl för ett akut omhändertagande. Jag påpekade också att han inte har befogenhet att gå över huvudet på mig, säger Mia Magné.

Under gårdagen fick hon stöd för sin ståndpunkt av bland andra SKL, Sveriges kommuner och landsting, samt kommunjuristen.

– Det här är ju fullständigt rätts-osäkert. Om tjänstemännen får ett ”nej” från den första politikern så ska de inte kunna gå vidare till nästa och nästa tills de får napp för sina förslag, säger Mia Magné.

Hon anser att mot bakgrund av den massiva kritiken mot Mark i fosterhemsärendet och att Socialstyrelsen även kritiserat det aktuella fallet, så är det ytterst angeläget att eventuella tvångsåtgärder är väl underbyggda.

– Den här typen av drastiska beslut ska vara en skyddsåtgärd, och här fanns inget akut behov av att skydda barnen, säger Mia Magné.

Hon fick en muntlig föredragning av läget av konsulterna, och erbjöd sig att komma ned till förvaltningen så snart hon avslutat ett möte. Tommy Karlsryd hade då redan kallats till förvaltningen för att läsa den skriftliga utredningen.

Han medger att Magné via telefon uttryckligen förbjöd honom att underteckna beslutet om tvångsomhändertagande.

– Men jag hade mer information än hon och var tvungen att fatta beslut. Jag anser att det var ett riktigt beslut och står för det.

Tre syskon hämtades i torsdags från skolan och fördes till okänd ort – trots att socialutskottets ordförande Mia Magné (C) försökte stoppa bortförandet.

– Det är fullständigt häpnadsväckande, säger hon.

Socialförvaltningens inhyrda konsulter genomförde nämligen omhändertagandet med stöd av vice ordförandes namnteckning ?i stället (socialdemokraten Tommy Karlsryd).

– Jag talade personligen med Karlsryd i telefon och var mycket tydlig med att jag inte ansåg att det förelåg tillräckligt starka skäl för ett akut omhändertagande. Jag påpekade också att han inte har befogenhet att gå över huvudet på mig, säger Mia Magné.

Under gårdagen fick hon stöd för sin ståndpunkt av bland andra SKL, Sveriges kommuner och landsting, samt kommunjuristen.

– Det här är ju fullständigt rätts-osäkert. Om tjänstemännen får ett ”nej” från den första politikern så ska de inte kunna gå vidare till nästa och nästa tills de får napp för sina förslag, säger Mia Magné.

Hon anser att mot bakgrund av den massiva kritiken mot Mark i fosterhemsärendet och att Socialstyrelsen även kritiserat det aktuella fallet, så är det ytterst angeläget att eventuella tvångsåtgärder är väl underbyggda.

– Den här typen av drastiska beslut ska vara en skyddsåtgärd, och här fanns inget akut behov av att skydda barnen, säger Mia Magné.

Hon fick en muntlig föredragning av läget av konsulterna, och erbjöd sig att komma ned till förvaltningen så snart hon avslutat ett möte. Tommy Karlsryd hade då redan kallats till förvaltningen för att läsa den skriftliga utredningen.

Han medger att Magné via telefon uttryckligen förbjöd honom att underteckna beslutet om tvångsomhändertagande.

– Men jag hade mer information än hon och var tvungen att fatta beslut. Jag anser att det var ett riktigt beslut och står för det.