Masten kan bli ett vindkraftverk igen

Mark Artikeln publicerades

Det sattes upp, revs ned efter proteststormar. Men på sikt kan det bli ett nytt vindkraftverk intill gymnasiet.

Efter protester från grannar som stördes av ljudet tvingades vindsnurran tas ned.

Sedan dess har den 30 meter höga masten stått där – de senaste tio åren dessutom olovligt.

Nu har preskriptionstiden gått ut och masten är inte längre ett svartbygge. Och betongstolpen kan komma att stå kvar.

Ägaren, Marks Kraftvärme, utesluter nämligen inte ett nytt vindkraftverk.

– Det finns nya vindmaskiner, vertikala vindkraftverk, som är intressanta och mer eller mindre ljudlösa. Vindsnurrorna ska testas i Falkenberg och eventuellt kan vi komma sätta upp något liknande, berättar Bengt-Allan Frost, vd för värmebolaget.

Han pekar på en koppling till gymnasiet som tänkbart alternativ.

– Man kan tänka sig en liten snurra, en vindmätare, i utbildningssyfte. Vi behöver få in utbildade elever i branschen och det blir lättare om de får hålla på med vettiga saker. Plus att snurran kan ge litet ström.

Ännu finns inga beslut. Först avvaktas testerna i Falkenberg.

– Blir det inte aktuellt får vi plocka ned stolpen, men det känns dumt att göra det innan vi vet om vi får användning av den eller inte.