Kylda matens kvalitet för låg

Mark
Foto:

Norrköping slår larm om att kyld mat inte håller måttet.
Marks kommun, som köper mat från samma fabrik, hotar med att vidta åtgärder om inte bristerna rättas till.

Miljökontoret i Norrköpings kommun har under hösten låtit analysera lådor kyld mat. Ingen av lådorna innehöll mat som var farlig att äta.
Däremot höll inte maten den kvalitet som avtalat. Det kan vara brister vid tillverkning eller hanteringen av matlådorna.
Norrköping kräver nu åtgärder omedelbart, annars bryter man avtalet med tillverkaren – Matfabriken i Sala AB.
Anmärkningarna gäller framförallt lägre näringsinnehåll än vad tillverkaren uppgett.

Marks kommun köper också kyld mat från Matfabriken i Sala. Cirka 150 portioner skickas därifrån varje dag till äldre i Mark.
Teknik- och servicenämnden i Mark ställer sig bakom kravet och har begärt att få ta del av resultaten av Matfabrikens åtgärder.
Ordförande, Bo Petersson (S), säger att kommunen kommer att vidta åtgärder om inte problemen rättas till.
Finns det skäl att oroa sig för matens kvalitet?
– Naturligtvis är det så, det är ju inte helt taget ur luften.

Mark skulle också gjort en näringsanalys av den kylda maten efter nyår.
– Vi har inte bestämt om vi ska nöja oss med den analys Norrköping gjort eller göra en egen, säger Sonja Svedberg, kostenheten

Matfabriken i Sala meddelar att man tar mycket allvarligt på kritiken och kommer vidta alla åtgärder för att få bort bristerna.