Kritik mot socialtjänsten efter brister i utredning

Kinna Artikeln publicerades
Genrebild
Foto: Anders Wiklund/TT
Genrebild

IVO kritiserar socialtjänsten efter att de ansett att myndigheten brustit i en utredning och brutit mot sekretess.

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) riktar kritik mot socialtjänsten i Marks kommun då de anser att nämnden brustit i sin utredning av barn och att de brutit mot sekretessen i sin handläggning av ett ärende om barn samt våld i nära relationer.

IVO anser i sin utredning att socialtjänsten behandlat ärendet om våld i nära relation. Dock har socialtjänsten inte tillräckligt bedömt risken för fortsatt våld i relationen.

I IVOs beslut står det att det inte framgått av deras utredning att socialtjänsten bedömt våldets karaktär och omfattning eller dess konsekvenser för barnet. Inte heller att de bedömt risken för fortsatt våld som barnet riskerar att utsättas för eller bevittna.