Kasthalls VD: "Vi betalar inga underlöner"

Mark Artikeln publicerades

Kasthall tjänar cirka fyra miljoner kronor om året på lönesänkningen.
– Vi håller fortfarande en förhållandevis hög nivå i kommunen. Vi betalar inga underlöner, säger vd Sonnie Byrling.

Han vill inte heller kalla åtgärden för en lönesänkning och påpekar att Kasthall gör något helt annat än SAS, som beslutade att sänka grundlönen för sina anställda.
– Vi tog bort något som jag ansåg vara en felaktig bonusersättning. Pengarna betalades ut oavsett hur det går för företaget, säger Sonnie Byrling.

Motivet är att förbättra vinstmarginalerna. Ägaren, Stockholmsbaserade riskkapitalbolaget Karnell, köpte företaget 2010 och har som långsiktigt mål att uppnå 10-12 procents vinst. Genomsnittet för de senaste åren har varit 2-3 procent.
– Krav på lönsamhet handlar inte bara om girighet. Pengarna används i bolaget genom investeringar i maskinpark, underhåll i byggnaden och kompetensutveckling. För mig är beslutet kopplat till ett långsiktigt ansvar för företaget, säger Sonnie Byrling.

Bonussystemet var alltför generöst för att Kasthall skulle stå sig konkurrensmässigt. Besparingen var nödvändig för att skapa förutsättningar för ett uthålligt företag med bra effektivitet, enligt Byrling.
– Självklart förstår jag besvikelsen hos enskilda medarbetare, men vi har fattat beslutet efter vad företaget behöver för att garantera dess överlevnad på lång sikt.

Har du själv någon bonus?
– Nej. Just nu finns det ingen i företaget som har bonus.