Fosterbarn blir kvar hos nya familjen så länge: "Alltför sköra"

Mark Artikeln publicerades

Fosterföräldrarna är väl lämpade som familjehem, men får ändå inte hem de två omplacerade barnen – åtminstone inte i nuläget.

– Barnen är alltför sköra, säger socialnämndens ordförande Per-Olof Hermansson (KD).

Efter en heldags presentation av de externa konsulternas utredning och politiska överläggningar kom beskedet i går kväll: fosterbarnen blir kvar i nuvarande familjehem.

– Den psykologiska utredningen visar tydligt att barnen inte tål att förflyttas just nu, säger Per-Olof Hermansson.

Varför är de så sköra?
– På grund av alla flyttningar och den hemska separationen som de har tvingats utstå.

Er nya utredning visar att den första fosterfamiljen är väl lämpad. Var det onödigt att omplacera dem därifrån?

– Det var absolut onödigt.

Om du hade suttit i nämnden i oktober 2009 och vetat det du vet idag, hade barnen då fått stanna kvar i fosterfamiljen?

– Ja.

Vice ordförande Anita Lomander (S), som var ledamot när förra nämnden beslutade att omplacera barnen, försvarar beslutet om omplacering.

– Det fanns skäl till det som hände men det skulle inte ha gjorts på det sättet, säger hon.

Per-Olof Hermansson vidhåller att omplaceringen var ett misstag:
– Det fanns vissa svårigheter men de kunde ha tacklats på annat sätt.

Socialnämnden beslutade igår att begära kompletterande psykologutredningar innan de tar slutlig ställning till var barnen ska ha sin framtid.

Politikerna vill veta hur barnen interagerar med nuvarande familjehem, där de har varit placerade i tio månader, samt med den första fosterfamiljen. De vill också att en barnpsykolog tar reda på vad barnen själva vill.

Borde inte de aspekterna ha ingått i den utredning som just gjorts?

– Det hade hjälpt oss om vi hade fått de uppgifterna, men det ingick inte i det uppdrag som förra nämnden beställde, säger Per-Olof Hermansson.

Han poängterar att för barnens bästa är det nödvändigt att de får vara hos den familj som de har bäst anknytning till idag. Efter att ha varit ifrån sin ursprungliga fosterfamilj i snart 1,5 år är det en öppen fråga, trots att placeringen fungerade utmärkt.

– Den goda anknytningen som barnen byggde upp hos fosterfamiljen under sina första år har hjälpt dem att överleva alla separationer, säger Hermansson.