Fler nedskärningar på Skene sjukhus att vänta

Mark Artikeln publicerades

Allt talar för nedskärningar på en av Skene sjukhus vårdavdelningar i höst, men det officiella beslutet dröjer.

– Personalen mår dåligt av ovissheten. Jag hoppas på snabbt besked så att de slipper älta det här på semestern, säger Martina Salminen, ordförande för Kommunal Vänerväst region söder.

Den luttrade personalstyrkan har drabbats av flera stora förändringar och besparingar under årens lopp. Senast försvann akutvården och Skene inriktades huvudsakligen mot planerade ingrepp. De anställda hoppades på att äntligen få arbetsro.
Knappt två senare är det dags igen. I december bekräftade biträdande sjukhusdirektör Maria Dalemar att Skene kan få bidra till SÅS (Södra Älvsborgs sjukhus) sparkrav på 93 miljoner genom att en vårdavdelning stängs två dagar i veckan. Då utlovades besked inom de närmaste månaderna.
– Frågan har diskuterats i sjukhusledningen vid ett flertal tillfällen och ska upp nästa vecka igen, säger kommunikationschef Maria Bohlin.
Enligt henne pågår det ett febrilt arbete med att lägga pussel på tänkbart scenario av patientflödet när inskränkningar måste göras på ett flertal vårdavdelningar inom SÄS. Förutom femdagarsavdelningar övervägs att omvandla vissa avdelningar till dagvård (patienterna får tillbringa natten hemma).
– Mycket av diskussionen just nu rör Skene och hur man kan nyttja lokaler och personal på bästa sätt. Målsättningen är att utföra lika många operationer som idag – helst fler – även framöver, säger Maria Bohlin.
Chefer på Skene sjukhus har redan flaggat för att det kommer att bli neddragningar, enligt uppgift till BT. Hur många jobb som hotas är dock oklart.
Idag finns ett löpande sjudagarsschema med cirka 30 anställda på den avdelning där operationspatienter läggs in. Neddragning till fem dagars drift med motsvarande bemanning torde innebära att åtta-nio tjänster försvinner. De personerna kommer att erbjudas jobb i Borås.

Redan nu är det klart att det blir sommarstängning på Skene sjukhus som tidigare år. Då har det handlat om en avdelning, nu bommas båda vårdavdelningarna igen i åtta veckor med start vecka 25.
Visserligen innebär också detta en viss besparing, men huvudsyftet är att klara personalförsörjningen när ordinarie personal går på semester.
– Sommarstängningen ses inte som något direkt bekymmer. Personalen i Skene kommer att få jobba i Borås istället de här veckorna och de flesta tycker att det ska bli spännande att se hur det fungerar på andra avdelningar, säger Martina Salminen.