Boråsadvokat varnas efter bussbolagstvisten

Mark Artikeln publicerades

Advokaten Rolf Eriksson tilldelas en varning av Advokatsamfundet för att ha brutit mot god advokatsed efter tvisten i det konkursdrabbade bussbolaget Sohlbergs.

När det Markbaserade bolaget Sohlbergs Buss gick i konkurs uppstod en tvist mellan delägaren Hans-Erik Sohlberg och den andre delägaren, advokaten Rolf Eriksson. Sohlberg anmälde Eriksson till Advokatsamfundet, och menade att Rolf Eriksson agerat som både affärspartner och advokat till Sohlberg.

Nu tilldelas Eriksson en varning av Advokatsamfundets disciplinnämnd. ”Nämnden finner sammantaget att Rolf Eriksson genom vad som förevarit allvarligt har åsidosatt god advokatsed” skriver nämnden i sitt beslut.

Rolf Eriksson säger till BT att han inte berörs nämnvärt av beslutet.

– Jag har inte fått någon varning förut, men det hör nästan till jobbet att man får det. För framtiden har det ingen betydelse, säger Eriksson.

Rolf Eriksson biträdde år 2001 Hans-Erik Sohlberg och andra delägare under upprättande av ett aktieägaravtal och flera år efter det blivit delägare i olika bolag tillsammans med sin klient, bland annat Svenljunga taxi som blev Sohlbergs buss.

Advokatsamfundet meddelar att det är förbjudet att som advokat ingå affärsförbindelser med sin klient vilket leder till att Rolf Eriksson tilldelas en varning.

– Jag är förvånad över att nämnden betraktar Sohlberg som en klient åtta år efter att jag biträtt bolaget, säger Eriksson.

Hans-Erik Sohlberg, som skickade in anmälan till Advokatsamfundet, säger att han ser varningen som en upprättelse.

– Nu har jag fått rätt i sak, det går inte för sig att en advokat får bete sig hur som helst, säger Sohlberg.

Sohlberg tror att Advokatsamfundets varning kommer få bäring på rättsprocessen som pågår mellan Sohlberg och Eriksson kring en aktieöverlåtelse som gjordes när bussbolaget Sohlbergs buss var skuldtyngt.

– Det är jag övertygad om. Sanningen ska komma fram i ljuset, säger Sohlberg.

Rolf Eriksson tror däremot inte att varningen får någon större betydelse.

– Det här handlar om samfundets etiska regler. Det har ingenting med rättsfrågan att göra, säger Eriksson.

En varning är en av de disciplinära påföljder som Advokatsamfundet kan tilldela en advokat som anses ha agerat i strid mot god advokatsed. Enligt skalan är erinran den lägsta påföljden, följt av varning och varning kombinerat med straffavgift. Uteslutning är den starkaste påföljden.

BT har tidigare skrivit om rättstvisterna i kölvattnet av konkursen för Sohlbergs buss, och ärendet ska upp i tingsrätten i november.

Disciplinnämnden

Hanterade cirka 600 ärenden ifjol

Advokatsamfundets styrelse och disciplinnämnd utövar tillsyn över advokater i Sverige.

Disciplinnämnden kan besluta om följande påföljder: Uteslutning, varning med straffavgift, varning eller erinran (en mindre allvarlig varning). Disciplinnämnden kan också stanna vid att bara göra ett uttalande.

Enligt samfundets siffror landar antalet advokatuppdrag runt en halv miljon per år. Under 2016 hanterade man 599 ärenden inom disciplinnämnden, varav sex ledde till uteslutning. Vidare togs 19 beslut om varning med straffavgift, 24 beslut om varning och 70 beslut om erinran.

Källa: Sveriges Advokatsamfund

 

Visa mer...