Barn fick sova på tågstation – socialnämnden får allvarlig kritik

Mark Artikeln publicerades
Socialnämnden i Marks kommun får skarp kritik från Ivo.
Foto:Joel Engblom
Socialnämnden i Marks kommun får skarp kritik från Ivo.

Barnen på HVB-hemmet utelämnades att övernatta på tågstationen och fick inte stänga dörren vid besök. Nu riktar Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, allvarlig kritik mot socialnämnden i Marks kommun.

Det är på ett HVB-hem som kommunen driver som händelserna ska ha ägt rum. Barn under 18 år har blivit utelämnade att sova på en tågstation eftersom personalen på HVB-hemmet inte har velat hämta dem. Enligt socialnämnden beror det på att ungdomarna själva inte har passat de tider för kommunikation som finns, och att man har en policy som säger att man inte hämtar några ungdomar såvida inte kollektivtrafiken uteblivit eller har ställts in. Detta eftersom det skulle vara praktiskt omöjligt att hantera situationen om ungdomarna kan hävda att de missat bussen och för att bli hämtade.

Ivo menar dock att socialnämnden äventyrat barnens trygghet och säkerhet på ett allvarligt sätt genom att låta dem tillbringa natten på tågstationen.

Socialnämnden får även allvarlig kritik för att ha inskränkt integriteten för de inskrivna barnen. Under en period har ungdomarna varit tvungna att ha dörren till sina rum öppen när de har fått besök från skolpersonal. Enligt nämnden beror det på att det under tidpunkten var oroligt på hemmet. Ivo menar att hemmet visserligen har ett ansvar att se till att barnen är säkra, men att det inte ska gå ut över barns rätt till skydd för deras personliga integritet.

Socialnämnden har till den 6 juni på sig att skicka in en redovisning till Ivo, där de berättar hur de säkerställer att bristerna inte upprepar sig.