Åtal väcks efter skandal om fosterbarn

Mark Artikeln publicerades

Beslutet om att omhänderta de omtalade fosterbarnen från sitt familjehem togs på vaga grunder.

Det menar åklagaren, som nu väcker åtal mot tre tjänstemän och politikern Ann Hjertén (S).

- Jag menar att det var fel att fatta beslutet på så vaga grunder. Man måste göra en allsidig och grundlig utredning innan man fattar ett sådant beslut, säger Håkan Johansson, kammaråklagare.

Det är en handläggare och två chefer som åtalas, tillsammans med politikern Ann Hjertén, som då var socialutskottets ordförande. Enligt stämningsansökan åtalas de för att ha genomfört omplaceringen trots att situationen inte var akut.

Ann Hjertén, som avgick som socialutskottets ordförande under hösten 2010, vill inte kommentera åtalet utan hänvisar alla frågor till sin advokat.

En av tjänstemännens advokat, Claes Östlund, säger att hans klient nekar till anklagelserna.

– De har inte haft tillräckligt skriftligt underlag för att agera, men samtidigt har de haft barnens bästa för ögonen. Är man tjänsteman så blir man lätt anklagad för tjänstefel, och det här fallet har fått väldigt stor uppmärksamhet. Rätten får avgöra och pröva anklagelserna, säger Claes Östlund.

Det var i slutet av oktober 2009 som två fosterbarn omplacerades från sitt familjehem på ett kuppartat sätt, då fostermamman lämnat barnen för umgänge med den biologiska mamman.

Barnen hade då bott i familjehemmet sedan 2005, då den biologiska mamman inte bedömdes vara lämplig.

I juni 2009 flyttades ärendet över till Marks kommun, dit mamman hade flyttat, och socialtjänsten gjorde en annan bedömning än Vara kommun. Planer fanns att flytta hem barnen till den biologiska mamman, och det uttrycktes en oro för att barnen skulle fara illa hos familjehemmet.

Beslutet om omplacering togs av socialutskottets ordförande efter en föredragning av de tre tjänstemännen. Och där ligger kärnan i åtalet.

– För att kunna ta ett beslut om omplacering efter ordförandebeslut krävs en akut situation, och jag menar att det inte förelåg någon sådan situation. Ärendet kunde ha väntat på en dragning för nämnden. Det är både min och socialstyrelsens slutsats, säger Håkan Johansson.

I samband med omplaceringen så polisanmäldes Marks kommun, tjänstemän och politiker. Sedan 2010 har en förundersökning pågått, och nu – nästan fyra år senare – väcks alltså åtal mot de inblandade i beslutet.

Fallet har fått mycket uppmärksamhet i olika medier, och utredningen som föregick omplaceringen fick allvarlig kritik från Socialstyrelsen.

Det var även upprinnelsen till den så kallade socialskandalen i Marks kommun, där fler missförhållanden avslöjades. Chefer sparkades och politiker lämnade uppdrag.

Förundersökningen har pågått sedan 2010, och åklagaren Håkan Johansson säger att det varit en lång process att komma fram till åtal.

– Det har varit ett komplext ärende med stora mängder material att behandla för polisen. Det är ovanligt att det väcks åtal för tjänstefel, i alla fall inom socialtjänsten. Det krävs en hel del för att som åklagare kunna göra bedömningen om tjänstefel, säger Johansson.

En tjänsteman som från början misstänktes för tjänstefel avskrevs under hösten.

Tingsrättsförhandlingar väntas till våren.