Arkiv: Får inte återvända till sitt första familjehem

Mark Artikeln publicerades

De riksbekanta fosterbarnen får inte återvända till sitt första familjehem. Förvaltningsrätten i Jönköping konstaterar att de nu har varit ifrån familjen i 1,5 år och mår bra i det nuvarande familjehem.

De har rotat sig i den nya miljön med kamrater och skola/förskola, och uttrycker själva att de vill stanna där.

Barnen har varit med om flera uppslitande separationer och behöver lugn och ro. Dessutom fungerar umgängena bra med den biologiska mamman, som har förtroende för det nya familjehemmet. Hon har däremot helt tappat förtroendet för det första familjehemmet, som hon hade svåra samarbetsproblem med.

Rätten anser att helhetsbedömningen talar för att barnen ska stanna där de är, och häver därmed det beslut som socialnämnden i Mark fattade för en månad sedan.

Den biologiska mamman och barnens advokat hade överklagat beslutet.