Zonförsvar mot kriminellas vapen

Ledare Artikeln publicerades
En bild från ett knivbråk på Hässleholmen i Borås 22 mars där svåra personskador uppstod. Nu är justitieminister Morgan Johansson (S) intresserad av att pröva tanken på så kallade visitationszoner där polisen utan särskild misstanke får rätt att leta till exempel skjutvapen och knivar på personer som vistas där
Foto:Adam Ihse/TT
En bild från ett knivbråk på Hässleholmen i Borås 22 mars där svåra personskador uppstod. Nu är justitieminister Morgan Johansson (S) intresserad av att pröva tanken på så kallade visitationszoner där polisen utan särskild misstanke får rätt att leta till exempel skjutvapen och knivar på personer som vistas där

När brottsligheten växer och utökar sina resurser måste polis och rättsväsende göra detsamma.

Det har justitieminister Morgan Johansson (S) insett och överväger därför att tillåta visitationszoner i Sverige. Ett tilltag som kommer att göra det mer riskfyllt att bära vapen på gatorna.

I Danmark har visitationszoner funnits i polisens verktygslåda sedan 2004. När ett område utmärker sig, genom att många vapen och skottlossningar förekommer där, kan det under en begränsad tid vara tillåtet för polisen att göra stickprovskontroller av personer och fordon. Vem som helst i området kan bli kontrollerad, oavsett om man misstänks bära vapen eller inte.

Metoden har varit framgångsrik i Danmark, och kan mycket väl få samma effekt i Sverige. Något måste göras för att få bukt med alla skjutningar som sker, särskilt i vissa områden i större städer. Som bekant är inte heller Borås någon fredad zon i detta avseende.

En viktig aspekt är att det ska vara tydligt vilka områden det gäller och var gränsen går. Då vet alla som bor eller befinner sig i en zon vad polisen har befogenhet att göra och även var de inte får bli visiterade utan misstanke. Människor behöver alltså inte underkasta sig rättsstaten utan att det finns rimlig anledning. Att bli visiterad är i stället en risk alla som befinner sig i zonen löper.

Eftersom inga grunder krävs för att visitera människor förläggs de grova misstankarna i stället på området som utgör zonen. Det måste därför vara väl belagt att olaga vapeninnehav och vapenmissbruk är ett problem just där. Fördomar och tidigare erfarenheter kommer oundvikligen att påverka polisens urval av personer som kontrolleras. Vissa typer av personer kommer att visiteras oftare än andra, eftersom man tillhör en grupp där vapeninnehav är vanligt.

De som protesterat mot att tillåta visitationszoner i Sverige har hävdat att det kränker den personliga integriteten. Men så är alltid fallet när staten ingriper i människors vardag. Självklart ska integriteten värnas så långt det går, men när så många far illa av det utbredda vapeninnehavet måste brottsbekämpning i vissa väl definierade lägen få företräde.

Polisen måste ges fler verktyg för att möta den eskalerande brottsligheten. Visitationszoner skulle göra det enklare för polisen att upptäcka och gripa personer som olovligen bär vapen. De kommer inte att lösa hela problemet, men med den nuvarande situationen är alla förbättringar välkomna.