Wikström: Det finns liberala frihetskämpar överallt- även i Saudiarabien

Ledare Artikeln publicerades
Så här ser Amnestys bild i sociala medier ut för kampen för den fängslade och piskade bloggaren Raif Badawi.
Foto:Amnesty
Så här ser Amnestys bild i sociala medier ut för kampen för den fängslade och piskade bloggaren Raif Badawi.

Vi är lyckligt lottade i Sverige. Våra diskussioner om de verkligt stora frihetsfrågorna, till exempel den om yttrandefriheten, handlar främst om var gränserna för denna frihet går. För oss är det självklart att yttrandefriheten, reglerad i vår grundlag, är en grundläggande mänsklig frihet.

I stora delar av världen ser det dock annorlunda ut. I Saudiarabien förekommer ingen öppen diskussion om yttrandefrihetens gränser. För de saudiska liberala aktivisterna handlar det istället om en bitter kamp och att med livet som insats försöka erövra en liten, liten del av den frihet som vi i Sverige åtnjuter varje dag. Mot dem står en ond och brutal diktatur, som med starka maktmedel omedelbart står beredd att slå ner varje försök att göra sin kritiska röst hörd.

En av dessa modiga människor som gjort mycket för att väcka en frihetens röst i detta brutala auktoritära förtryck är aktivisten Raif Badawi. För flera år sedan startade han bloggen ”Saudi free liberals forum” i syfte att diskutera den sekulära staten och religionens politiska roll i Saudiarabien. 2012 stängdes sajten ner av saudiska myndigheter och under 2014 dömdes Badawi till 10 års fängelse och ettusen piskrapp, som ska leda till en säker, långsam och mycket brutal och plågsam död.

Badawi kan inte nog prisas för sitt mod att rakryggat stå upp mot den saudiska regimen, men hans intellektuella gärning bör lyftas upp nu när han fortfarande sitter frihetsberövad. Idag väntar han på en andra omgång om femtio piskrapp, efter att han knappt överlevt den första. I en kommentar på sitt liberala forum 2010 skriver han om sekularism som ett samhällssystem som respekterar alla trosinriktningars rätt att existera. Han har skrivit flera andra skarpa texter om människans frihet, om liberalisms roll i en religiös diktatur och om att utveckling inte bara handlar om ekonomi utan också om politisk utveckling.

Betydelsen av Badawis texter kan inte tillräckligt understrykas. De tankar som han spridit har i sin tur lett till att människor engagerat sig i det saudiska samhället. Förr eller senare kommer den saudiska regimen att bli varse om att mänsklig frihet är en mänsklig urkraft som inga piskrapp förmår stoppa, än mindre tysta.

Vi kan i EU göra mycket för att visa vårt stöd till frihetskämpar som Badawi. Genom diplomatiska påtryckningar och genom att markera för Saudiarabiens politiska ledning att förtryck även har ett ekonomiskt pris, kan vi sakta men säkert påverka till förändring. Att som Sverige och andra europeiska länder välja in Saudiarabien till FN:s kvinnokommission är däremot kontraproduktivt, eftersom detta innebär att ge legitimitet åt ett land som gör allt för att kväva människors fri- och rättigheter.

Störst skillnad gör dock de enskilda saudiska aktivisterna som trotsar förtrycket och säger ifrån. EU bör därför göra allt vad som står i sin makt att få Badawi benådad, så att han kan fortsätta sin frihetskamp och inspirera andra till handling. 2015 fick han ta emot EU:s finaste pris, Sakharovpriset för tankens frihet. Vi var alla djupt berörda när hans hustru kom till Strasbourg för att i hans ställe ta emot priset.

I en sista rad på bloggen, kort innan han greps 2012, citerar Badawi Albert Camus, kanske i en uppmaning till framtida saudiska liberaler: ”Det enda sättet att hantera en ofri värld är att bli så fullständigt fri att själva din existens blir en rebellisk handling”.

Enligt denna princip har han levt sitt liv, ända till idag. Camus ord bör vägleda även oss när vi talar om hur ofrihet ska bekämpas, både i vårt eget land, i EU och ute i världen.