Viktigast slåss för regionaltåget

Ledare Artikeln publicerades
Höghastighetstågen på väggen där, säg vilken landsdel som först blir dig kär?
Foto:Anders Robertsson
Höghastighetstågen på väggen där, säg vilken landsdel som först blir dig kär?

STOCKHOLM. Under fredagen presenterar regeringen, tre månader försenat, direktiven till Trafikverket. Såvitt ledarsidan kan bedöma ges klartecken för start av bygge av höghastighetsjärnväg mellan Lund och Hässleholm och Ostlänken – men inte Göteborg-Borås. Det måste inte vara ett bakslag för Sjuhärad.

Klockan tio på fredagsförmiddagen håller infrastrukturminister Anna Johansson (S) presskonferens i Lund för att berätta vilka projekt som regeringen ger uppdrag till Trafikverket att utföra under planperioden 2018-2029.

Valet av Lund är givetvis ingen slump. Såvitt ledarsidan kan förstå innebär det att Miljöpartiets hårda tryck på regeringen gett frukt: höghastighetsbana s k a börja byggas, om än i små steg. Ledande MP-politiker i riksdagen har särskilt riktat in sig på just Lund-Hässleholm. Den andra bansträckan, Ostlänken mellan Järna och Linköping, har ju regeringen redan sagt ska byggas.

Osäkerheten har rått om man ska hålla fast vid 320 km/h-standarden, eller att av kostnadsskäl bromsa och nöja sig med 250 km/h. Men det politiska priset för ett sådant steg vore mycket högt, f ö r högt för att redan hårt prövade miljöpartister skulle kunna se sig själva i ansikten och stanna i regeringen.

Men för att få finansminister Magdalena Anderssons (S) välsignelse för Ostlänken och Skånedelen ser ”vår” landsända ut att strykas – för höghastighetsjärnväg. Det behöver inte vara eländes elände. Det behöver inte betyda att den i grunden självklara nya synnerligen nödvändiga järnvägen Göteborg-Borås försvinner ut i intet.

Regeringen meddelade ju i höstas att höghastighetsprojektet ska genomföras – men i den takt som ekonomin medger. Att detta var ett beklagligt defensivt beslut har vi skrivit tidigare, och till beskedet bidrog givetvis att Moderaternas partiledning vände på klacken jämfört med beskedet i Almedalen 2014 om ”Sverigebygget” och valde signalerande av finansiellt ansvarstagande före framtidstro och statsbärande.

Det exakta innehållet i den plan som Anna Johansson nu lägger fram vad vår landsända beträffar känner vi inte i skrivande stund. Men de resonemang som förts på senare tid pekar mot en kompromiss på just sträckan Göteborg-Borås:

Som bekant valde ju även Moderaternas ledning att i samma andetag som man sa nej till höghastighetsprojektet som helhet – så länge prislappen var satt till runt 230 miljarder - att skriva att sträckan Göteborg-Borås m å s t e byggas.

Men: de tyckte att det räcker med toppfarten 250 km/h.

Det förvånar inte om regeringen och Trafikverket går på det spåret och riktar om planeringen. Ett centralt skäl är att Trafikverket nu bedömer att kostnaderna drar iväg påtagligt. Komplicerade tekniska lösningar med tunnlar och tråg krävs, inte minst på sträckan Göteborg-Mölnlycke.

En intressant detalj gäller passagen förbi den planerade stationen i Mölnlycke. I det mest sannolika alternativ som Trafikverket tagit fram för passage från Almedal mot Landvetter skulle banan grävas ner i tråg rakt igenom Råda naturreservat. Frågan är om kommunalpolitiken i Härryda/Mölndal/Göteborg är redo för ett så kontroversiellt beslut. Om man kommer fram till att miljöhänsynen inte medger detta, talar allt för att spåren i stället dras i en korridor som passerar Mölndals station.

Detta är ju precis vad en annan central part i detta spel, Västra Götalandsregionen, hela tiden argumenterat för. VGR vill som bekant att regionaltågen ska kunna stanna både där och i Bollebygd, förutom Mölnlycke och Landvetter flygplats, på väg till Borås.

Därför är det också just VGR:s tänkta regionalbana – som ”bara" kräver toppfart om 250 km/h – som även lockar regeringen.

Om beskedet blir att höghastighetsbana Göteborg-Borås får vänta, måste fokus hos alla inblandade bli att kicka igång den billigare regionalbanan. Ledande politiker i Borås har uttryckt oro för att om man inte redan nu får klartecken att höghastighetsbana ska byggas även här, finns risk att den rinner ut i sanden för evigt. Den oron ska tas på allvar. Men om alternativet nu är inget alls, måste besked om en regionalbana Göteborg-Borås ändå tas emot med glädje.

Vän av ordning frågar sig givetvis vad som händer i centrala Borås; var hamnar stationen? Hur dras spåret?

Någon överenskommelse med Borås stad finns ännu inte. Räkna med att Trafikverket får uppdraget att mer i detalj berätta hur den ”gula” och ”rosa” korridoren skulle dras in till centrum. Utan den har politikerna i staden ett omöjligt uppdrag att säga bu eller bä.