Ledare: Varför hjälper Lennart Andreasson Putin?

Ledare Artikeln publicerades

Ett allt mer aggressivt Ryssland utgör ett växande militärt och politiskt hot mot Sverige. I det läget är det svårt att förstå varför en ansedd kommunpolitiker som Lennart Andreasson (V) i Borås väljer att engagera sig för att hjälpa Putin i hans antidemokratiska kamp.

I en nyligen publicerad artikel i Journal of Strategic Studies har forskarna Martin Kragh och Sebastian Åberg vid Utrikespolitiska institutet undersökt rysk utrikespolitisk strategi efter 2014. Resultatet är såväl nedslående som oroväckande. Efter ockupationen av Krim och överfallet och destabiliseringsattackerna mot Ukraina har den auktoritära regimen i Moskva med tilltagande aggressivitet gjort bland annat Sverige till måltavla för spridning av falska nyheter och desinformation.

I söndags var det Sveriges statsminister Stefan Löfvens tur att under Folk och Försvars konferens i Sälen sätta fingret på det växande hotet:

”Vi ser ett ryskt styre som går i allt mer auktoritär och repressiv riktning. Det ryska maktspråket kan i mycket synas präglat av provokation, desinformation och militär aggression och det kan aldrig accepteras.”

Redan i december avslöjade de amerikanska underrättelse- och säkerhetstjänsterna att Ryssland på order från Vladimir Putin hackat datorer inom Demokraternas partiorganisation och att man aktivt engagerat sig på Donald Trumps sida i presidentvalet. Förre presidentkandidaten John McCain kallade det hela för ”en krigshandling” och till och med Donald Trump, som annars aktivt försökt urskulda Putins hackande, tvingades genom sin närmaste man, blivande stabschefen Reince Prebus, erkänna att det ryska hackandet var ett faktum.

För svenskt vidkommande är rysk politisk påverkan ingen nyhet. Forskarna Kragh och Åberg nämner särskilt hur Ryssland aktivt försökte påverka opinionen i samband med att riksdagen beslutade om det så kallade värdlandsavtalet med Nato.

Det är helt i sin ordning att ogilla Nato, USA eller för den delen att Sverige söker sitt försvarspolitiska samarbete med västliga demokratier. Men om det nu finns en välgrundad och entydig bild av att rysk militär, ryska hackare och ryska ”troll” sprider falska uppgifter i den svenska debatten torde det vara synnerligen omdömeslöst att en demokratiskt vald politiker lånar sig och sitt Facebook-konto till att sprida och dela relativiserande information om just sådana ryska anslag mot Sverige.

Vänsterpartisten Lennart Andreasson är inte vem som helst och han använder ofta sitt eget Facebook-konto i sitt partis tjänst. Under den senaste tiden har han börjar sprida uppdateringar som knappast kan beskrivas som annat än rena ”trollprodukter”.

Om detta är ett uttryck för hur långt den ryska psykologiska krigföringen mot Sverige har nått, är naturligtvis svårt att uttala sig om med någon större säkerhet . Men den upprepande spridningen de senaste dagarna talar för att Vänsterpartiet i Borås måste ta sig en funderare om den sortens opinionsbildning verkligen anstår ett demokratiskt parti.