Vad säger Bildt om amiralens avslöjande?

Ledare Artikeln publicerades

Det konteramiralen sa på presskonferensen på söndagskvällen var egentligen rätt sensationellt, men det försvann i upphetsningen över den färska bilden på den misstänkta främmande miniubåten på Jungfrufjärden och nyfikenheten över vad det ryskägda bunkerfartyget NS Concords navigerande i Östersjön.

Anders Grenstad, ställföreträdande chef för Försvarsmaktens insatsledning, sa att ”det under flera års tid gjorts observationer i det aktuella området och att det bildar ett mönster”.

Med undantag för jakten/insatsen utanför Öckerö 2011 har det i princip varit helt tyst om ubåtsspaningar i svenska vatten. Ändå har alltså försvaret fått in flera rapporter från Stockholms skärgård som de bedömt som intressanta.

Har vi hört någon i försvarsledningen prata om detta? Nej.

Har vi hört någon politiker berätta om det? Nej.

Har vi upplevtatt alliansregeringen, stödd därtill av Socialdemokraterna, har spelat ner hoten mot Sveriges gränser? Ja.

Kommunikéer från försvaret om misstänkt främmande undervattensverksamhet hade passat budgetnedskärningarna illa.

Vi skulle bra gärna höra förre utrikesministern Carl Bildts kommentar till konteramiral Grenstads avslöjande i söndags kväll.

Ledarredaktionen