Uvell: Minns detta när någon dissar frihandeln

Ledare Artikeln publicerades

Några av er kanske har hört att EU förhandlar ett nytt frihandelsavtal, kallat TTIP – Transatlantic Trade and Investment Partnership.

Avtalet är mellan EU och USA och ska förenkla handel oss emellan. Men den svenska vänstern tillsammans med tillväxtkritiska miljöpartister lägger nu massa resurser på att avtalet inte ska bli av. Och de skyr i princip inga medel.

Fattigdomen i världen är på väg att utrotas. 1981 levde 52 procent av jordens befolkning i U-länderna på 1,25 dollar om dagen. Världsbanken räknar med att den är utrotad senast 2030. FN:s millenniemål, som syftade till att halvera fattigdomen 2014, inträffade redan 2010. Inte på grund av FN:s insatser, utan tack vare fria marknader, demokrati och frihandel. Kapitalism har lyft 700 miljoner människor ur fattigdom.

Det är en av mänsklighetens största bedrifter någonsin.

Ändå var det knäpptyst om detta när organisationen Oxfam nyligen släppte en studie där de hävdar att den rikaste procenten snart äger hälften av alla tillgångar. De kräver en lägsta garanterad inkomst och högre beskattning. Men hur har då Oxfam räknat? Jo, de har bara tagit tillgångar minus skulder. Med det här tankesättet blir en bonde i Afrika rikare än en finanskille i New York som precis skuldsatt sig mycket. Men vem är rikast på riktigt? Ett snurrigt sätt att räkna som ni ser.

De rika är inte rika på andras bekostnad och att lyfta sig ur fattigdom handlar inte om att någon annan får mer av kakan utan att hela kakan växer. Det är inget nollsummespel, mer välstånd skapas hela tiden. Vi ska bekämpa fattigdom, inte bekämpa rikedom.

Men i vanlig ordning fokuserar vänstern på det senare. Så därför arbetar den av arbetarrörelsen finansierade kampanjorganisationen Skiftet med att inte bara motarbeta utan också att sprida rena lögner om TTIP. Avtalet utmålas som ett hot mot miljö och demokratin. En trojansk häst. Extra arga är de på konfliktlösningssystemet ISDS – Investor State Dispute Settlements. Det är ett privat skiljedomsförfarande och sker i egna domstolar för att inte belasta nationella domstolar. För stater får helt enkelt inte bete sig hur som helst även om kränkningsbesluten är fattade i demokratisk ordning. Det här är inget nytt, man har åtagit sig att följa en massa saker som trumfar landets egen lagstiftning. Till exempel mänskliga rättigheter, olika konventioner, EU-rätten etc. Och vi har redan 1500 frihandelsavtal i EU. Ett annat argument som används är att förhandlingarna inte sker öppet. Kan de nämna ett enda internationellt avtal vars förhandling sker ”öppet”? De globala förhandlingarna om nytt klimatavtal är ännu mer slutet än TTIP men det ser de alltså mellan fingrarna för.

En simulering av avtalet pekar på att Sveriges export till USA skulle öka med 17 procent och importen med 15 procent om avtalet införs. Det skulle ge oss en BNP-ökning på 0,2 procent, motsvarande drygt sju miljarder. Pengar som påverkar företagen i Sverige positivt och därmed deras möjlighet att anställa folk och betala mer skatt. Till just välfärden.

Allt hänger ihop. Men de som inte förstår det är de som motarbetar frihandel. Tack och lov är de allra flesta klokare och en majoritet både i Sverige och EU stödjer avtalet. De som är emot är inte många men högljudda. Kom ihåg allt detta nästa gång ni hör något negativt om frihandel generellt och TTIP i synnerhet.