Ta bollen och spring, skolpolitiker i Borås!

Ledare Artikeln publicerades
Denna underbara bild är tagen någon gång 1903-1904 och visar så kallad Linggymnastik utförd på dåvarande Gymnastiska Centralinstitutet i Stockholm, nuvarande GIH.
Foto:Gymnastiska Centrainstitutet/GIH
Denna underbara bild är tagen någon gång 1903-1904 och visar så kallad Linggymnastik utförd på dåvarande Gymnastiska Centralinstitutet i Stockholm, nuvarande GIH.

Det rör på sig. I sakta mak, även hos regeringen. Nu har Grundskolenämnden i Borås chansen att raskt höja pulsen i stan. Ta den!

”Pulspass”, sa tioåringen där hemma för några veckor sedan.

”Pulspass?”, frågade ledarskribenten, ”vad är det?”

”Jo, varje morgon innan vi börjar lektionerna går vi ut på skolgården i 15 minuter. Vi turas om att hitta på rörelser och springer runt. Det är för att vi ska vakna till ordentligt, säger fröken”.

Kalla det pulspass eller vad som helst, men det borde våren 2017 inte finnas en enda skola i Sjuhärad där lärare och föräldrar – och till och med även eleverna själva – inte ser behovet av och nyttan med en organiserad daglig stund för alla mobilknarkande ungdomar där även lungor och andra muskler än fingrarna också får sitt.

Vi behöver knappast längre referera till de rader av forskningsrapporter som visar hur studiero och betyg förbättras för de elever som måndag till fredag ägnar en stund åt fysisk aktivitet. Ingen som vill veta och förstå kan längre betvivla. Detsamma gäller det motsatta förhållandet, om hur många unga som lider av övervikt och mår psykiskt dåligt. En färsk rapport från Centrum för idrottsforskning visade att barn i snitt sitter stilla nio timmar per dag och endast 22 procent av flickorna når det dagliga behovet av rörelse.

Nej, fysisk aktivitet i skolan löser inte alla dessa problem – men förvånansvärt många.

Att regeringen och utbildningsminister Gustav Fridolin (MP) på tisdagen till slut kastade in duschhandduken och meddelade att regeringen, precis som riksdagsmajoriteten länge krävt, från och med 2019 återför de 100 undervisningstimmar i idrott & hälsa som alliansregeringen (!) tog bort för några år sedan är utmärkt. Men, och där har Fridolin så rätt: Det räcker inte och det blir nu upp till varje kommun och skola att se till att barnen rör på sig även utanför betygsämnet.

Efter den samling för Borås skolvärld som idrottslärarna Daniel Fornell, Ekarängskolan, och Daniel Ask, Dalsjöskolan, ordnade på Pulsen (sic!) 10 mars där de sökte stöd för att det "Puls-för-lärande”-projekt, PFL, som de driver i årskurs 4 (ett pass om 30 minuter där barnen under 20 minuter ska ligga på 70 procent av maxpuls tre dagar i veckan) ska genomföras på samtliga skolor i kommunen har inte mycket hänt, enligt Fornell.

För att få upp frågan på det politiska bordet skickade Fornell och Ask nyligen en skrivelse till Grundskolenämnden. I skrivelsen föreslår de att Borås stad ”upprättar en fond där skolor som vill köpa PFL kan söka pengar för att anställa extra resurser (aktivitetsledare), köpa in pulsutrustning samt söka medel för fortbildning inom området”.

Detaljerna kan diskuteras, men denna investering och initiativet borde Grundskolenämnden omfamna å det snaraste. Den förhållandevis lilla investeringen – Fornell talar om en halvtidstjänst per skola plus utrustning för ca 25 000 kronor – borde kunna återbetala sig relativt snabbt i form av bättre skolresultat och färre obehöriga till gymnasiet.

Borås har inte råd att tacka nej.