Sverige är mer än brott och sport

Borås Artikeln publicerades

Stockholmstidningarna snedvridna bild av Sverige ökar klyftan mellan stad och land.

Att Stockholmstidningarna ger en så snedvriden bild av Sverige ökar klyftan mellan stad och land, något som är extra olyckligt i en tid som präglas av polarisering och en aggressiv samhällsdebatt. Det menar BT:s chefredaktör Stefan Eklund.
Foto: / TT
Att Stockholmstidningarna ger en så snedvriden bild av Sverige ökar klyftan mellan stad och land, något som är extra olyckligt i en tid som präglas av polarisering och en aggressiv samhällsdebatt. Det menar BT:s chefredaktör Stefan Eklund.

Sverige utanför Stockholm – är det ett land som bara består av brott, olyckor och sport?

Ja, om man ska tro de fyra stora Stockholmstidningarnas rapportering. En studie gjord av journaliststudenterna Camilla Jara och Lisa Johansson vid Södertörns högskola på uppdrag av Svensk Lokalmedia presenterades vid Norrbotten Media Week i veckan som gick. Den visar att 84 procent av nyheterna om Sverige utanför Stockholm i Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet Aftonbladet och Expressen handlar om just brott, olyckor och sport.

Studenternas handledare Gunnar Nygren, professor i journalistik vid Södertörns högskola, och jag skrev en debattartikel i Aftonbladet i måndags utifrån nämnda studie. Den väckte viss uppmärksamhet och det är förståeligt. Att Stockholmstidningarna ger en så snedvriden bild av Sverige ökar klyftan mellan stad och land, något som är extra olyckligt i en tid som präglas av polarisering och en aggressiv samhällsdebatt.

I debattartikeln tog vi bland annat upp följande:

En tidigare studie av Dagens Nyheter (Nygren och Althén 2014: ”Landsbygd i medieskugga”) visade att antalet artiklar som rörde Sverige utanför Stockholmsområdet nästan halverades mellan 2004 och 2014. Hälften av nyheterna handlade om olyckor och brott, kulturen syntes något medan regional politik och landsbygdsfrågor knappast syntes allt.

Den nya studien som gjordes av bevakningen första halvåret 2017 bekräftar denna bild, och visar att den gäller även för de andra Stockholmsbaserade mediehusen. I studien analyseras innehållet på nyhetssajter för de fyra mediehusen, alla nyheter som har sitt ursprung utanför Stockholm under sju dagar utspridda under tiden januari-juli. Totalt 643 nyheter.

• Flest nyheter fanns på Aftonbladets sajt, men dessa hade till 60 procent producerats av nyhetsbyrån TT. Även SvD hade många nyheter, men nästan bara från TT. Dagens Nyheter och Expressen hade färre nyheter, men gjorde oftare egna uppföljningar.

• När det gäller nyheternas ursprung är alla fyra Stockholmsmedierna helt beroende av regionala och lokala medier. Hälften av alla nyheter kommer ursprungligen från dessa medier, och när det gäller resten är det mest pressmeddelanden, officiella hemsidor eller att det inte syns var nyheter kommer från. Bara i sju procent av fallen syns det att redaktionen själv tagit fram nyheten.

• Bilden av Sverige utanför Stockholm är densamma i alla fyra tidningar – fyra av tio nyheter handlar om brott, en dryg fjärdedel handlar om olyckor och sporten har knappt en femtedel. Tillsammans står dessa ämnen för 84 procent av allt som Stockholmsmedierna berättar om ”resten av landet”. Andra ämnen som ekonomi/näringsliv och sociala problem får tre-fyra procent och politik samlar knappt två procent under denna vecka (totalt elva artiklar i de fyra tidningarna).

Studien visar att en livskraftig lokalpress är nödvändig för att människor utanför Stockholm ska få en rapportering som är både bred och djupgående om det samhälle de har sin vardag i. Det är en slutsats som är viktig att dra och som de politiker som utformar den framtida mediepolitiken bör ta hänsyn till.

En annan slutsats är att den politiska makten i Stockholm inte kan nöja sig med Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, Expressen och Aftonbladet när de vill veta hur Sverige mår. Gör de det så får de en mycket skev bild av den svenska verkligheten.

En tredje slutsats, som vi kan skriva under på i Borås, är att om en medelstor stad ska uppmärksammas i den stockholmska rikspressen är det mord och SM-guld i fotboll som gäller.