(S)vek, pinsa(m)heter, strypdöd och Lusharpan

Ledare Artikeln publicerades
Nyhet: Så här tänker sig Trafikverket just nu hur den kommande nya järnvägen från Göteborg till Borås (och vidare mot Jönköping) ska dras – den vackra dag bygget kan starta. En station vid Göta/Lusharpan, alltså. Men ett smartare förslag behöver fram, och vi tror det kommer från Borås stad.
Foto:Trafikverket
Nyhet: Så här tänker sig Trafikverket just nu hur den kommande nya järnvägen från Göteborg till Borås (och vidare mot Jönköping) ska dras – den vackra dag bygget kan starta. En station vid Göta/Lusharpan, alltså. Men ett smartare förslag behöver fram, och vi tror det kommer från Borås stad.

Var och en som orkar bry sig inser rimligen att nya tåg-förslaget är alldeles galet. Men lugn, regeringen kommer att tvingas backa och göra om.

Ja, den slutsatsen kan givetvis beskrivas som ett önsketänkande.

Men:

Jag kan uppriktigt sagt inte se framför mig nye infrastrukturministern Tomas Eneroth (S), som så nogsamt under presskonferensen på torsdagen underströk hur han i höst ska ”resa land och rike runt” för att lyssna in alla synpunkter på förslaget till infrastrukturplan, ändå skulle välja att låta idén om höghastighetsjärnvägen dö en långsam strypdöd, vilket ju Trafikverkets förslag ju i praktiken innebär.

Varje tal om annat är självbedrägeri.

Jag kan uppriktigt sagt inte heller se framför mig hans chef, statsminister Stefan Löfven, som ju lägger sådan kraft på att övertyga om att hela landet ska leva, som så sent som på onsdagen uttalade att ”ingen ska tvivla på att regeringen menar allvar med att Sverige ska hålla ihop” och som har satt etiketten ”Framtidspartiet” på Socialdemokraterna, vill gå in i valrörelsen där så många har goda skäl att tala om svek om Trafikverkets förslag också blir regeringens beslut kommande vår.

Ett svek inte endast eftersom finansminister Magdalena Andersson i BT inför förra valet, i december 2013, lovade en färdig ny järnväg Göteborg-Borås till år 2030.

Inte heller endast eftersom de överenskommelser som slutits mellan regeringens egen myndighet, Sverigeförhandlingen, och olika kommuner och regioner om medfinansiering och löften om bostadsbyggande, ju förutsätter att tågen ska rulla i 320 km/h, och inte nu föreslagna 250 km/h. Här är begrepp som större arbetsmarknadsregioner och pendlingstider centrala.

... utan även för att regeringens föreslagna metod, att finansiera bygget av supertåget inom ordinarie budgetram, och inte genom upplåning, skapar stora så kallade undanträngningseffekter. Kort sagt: Nu försenas akuta åtgärder på befintliga järnvägar och vägar, och inte minst den för hela näringslivet så betydelsefulla muddringen av Göteborgs hamn. Ja, 622,5-miljardersplanen innehåller massor av bra saker, men eftersom infrastrukturskulden är så djup (och därtill är även förra Alliansregeringen medskyldig), byggs sveket på.

Ett par röster:

”Vi sitter här och gråter. Det är ett fullständigt katastrofläge. Att man påbörjar en fyrspårsutbyggnad mellan Stockholm och Uppsala (...) innan man ens påbörjat en järnvägsutbyggnad mellan Göteborg och Borås. Det är helt ofattbara prioriteringar”, säger Johan Trouvé, vd för Västsvenska Handelskammaren, i SVT.

”Jag tycker Trafikverkets förslag är undermåligt”, säger Miljöpartiets regionråd Birgitta Losman och använder även ordet ”katastrofalt”.

Moderaternas hållning i tågfrågan har vi kritiserat tidigare. Men när partiets talesperson i trafikfrågor, Jessica Rosencrantz, nu uttalar sig blir det rent av pinsamt.

”Jag blev glad över Trafikverkets förslag”, förslaget ger ”så mycket järnväg för pengarna som möjligt” och ”nu har den egna expertmyndigheten sagt det som Moderaterna har sagt i ett år”, sa stockholmaren till DI.

Så uttalar sig bara den som inte kunde höra hur Trafikverkets chefer, mellan raderna, närmast skrek ut hur fel de tycker att regeringen resonerar.

Jag inser att en och annan läsare nu frågar sig: har någon dött? Nej. Men idén om framtidslandet Sverige tar svår skada. Medan till exempel Danmark och Tyskland planerar jättelika Fehmarn Bält-tunneln med lånefinansiering med planerad öppning år 2028, skulle Sverige i n t e få en riktig höghastighetsjärnväg klar till år 2035, utan en 250 km/h-bana m ö j l i g e n klar 10-20 år senare.

Men!

Vi anar att regeringen är på väg att tänka om. Annars är det svårt att förstå varför den givit Trafikverket ett originellt uppdrag: ”Regeringen vill se vad som prioriteras om man ökar ramen med tio procent. I så fall bör vi kunna lägga in bygget av Göteborg-Borås sent i den här planen”, säger Trafikverkets regiondirektör Håkan Wennerström.

... för som läget är nu kunde Wennerström på torsdagen inte annat än bekräfta det vi skrivit tidigare, att ”vår” nya järnväg noterats som en ”brist” och alltså kan planeras vidare – men inte börja byggas.

Om projektet Göteborg-Borås – kostnadsberäknat till 32 miljarder – finns mycket att återkomma till, och att ett så kallat ”omtag” nu ska ske som öppnar för stationer i Bollebygd och Ulricehamn är nödvändigt och lovande.

Men här och nu bör Trafikverket få ett medskick från Borås, om att de skisser på dragning och stationsläge som finns i de nya dokumenten inte känns så värst attraktivt.

För första gången bekräftas att Trafikverket nu tänker sig ”korridor Rosa”, alltså att tågen dras in till en station vid Göta/Lusharpan via ett så kallat bispår, eller som skrivningen lyder (se kartan här intill): ”Banan leder därefter in till Borås där ett nytt stationsläge byggs söder om befintlig station.”

Vi inbillar oss att Borås stad snart svarar med en smartare lösning.