Sluta vara illojal mot små företag

Ledare Artikeln publicerades

De senaste 15 åren har Servicekontoret i Borås mycket motvilligt tvingats minska sitt agerande på den privata marknaden. Det bästa vore att de nu helt slutar med sådana olagliga och illojala tilltag.

Först tvingades man sluta med markanläggning åt privatpersoner. Snart försvann den skattesubventionerade biltvätten, serviceverkstaden och tryckeritjänsterna, och efter det att dåvarande Konkurrensrådet hade sagt ifrån fick man inte heller konkurrera med underhållningsbranschen genom att hyra ut en stor utomhusscen.

Att Marknadsdomstolen nu underkänner Konkurrensverkets talan och tingsrättens dom mot Borås stad för illojal konkurrens när det gäller markentreprenader, innebär inte att Servicekontoret får upprättelse retroaktivt. Tvärtom står det uttryckligen i domen att de säljverksamhet som Servicekontoret bedriver inte är förenlig med lagen.

Istället är det Marknadsdomstolens tolkning av vilken verkan som Servicekontorets illojala konkurrens har fått som fällt avgörandet, inte principfrågan.

För att komma fram till det beslutet var domstolen tvungen att beskriva den marknad som berörs av den skattesubventionerade konkurrensen som en mångmiljardmarknad. Genom att flytta målstolparna på det här sättet blir Servicekontorets intrång på marknaden bedömt som alldeles för litet!

Att betraktas som jämbördiga parter på en marknad som omsätter runt åtta miljarder kronor är inget tröst för stadens och Sjuhärads många små och medelstora markentreprenadsföretag. De konkurrerar med Servicekontoret som nu kan fortsätta bjuda under på de många mindre jobb som trots allt är väldigt vanligt förekommande. Att det är en grupp näringsidkare och anställda som i de flesta fall också är skattebetalare i Borås gör att Servicekontorets konkurrens inte upplevs som liten – utan som illojal.

Hur många småföretagare drar sig för att ens lägga bud på kommunala upphandlingar när de vet att Servicekontoret kan bjuda under med skattebetalarnas pengar som buffert?

Det är begripligt att Borås stad i rätten påpekat att den frågan inte ska utredas, vilket också framgår av domen.