Skolbibliotek är mer än en sal med böcker

Ledare Artikeln publicerades
Ett bibliotek i Sverige. Skolbiblioteken på några av Borås gymnasieskolor riskerar neddragningar.
Foto: Tomas Oneborg/SvD/TT
Ett bibliotek i Sverige. Skolbiblioteken på några av Borås gymnasieskolor riskerar neddragningar.

Sparkraven på flera gymnasieskolor i Borås riskerar att resultera i neddragningar för bibliotekarietjänsterna på skolorna. Något som drabbar såväl skolbibliotekens verksamhet som eleverna.

Detta skriver ett antal forskare i biblioteks- och informationsvetenskap och undervisande personal på bibliotekarieprogrammet vid Högskolan i Borås i BT (19/3). Trots att det i skollagen finns skrivningar om att alla elever på grund- och gymnasieskolan ska ha tillgång till ett skolbibliotek, så tolkas detta fritt – vilket ofta leder till en begränsad tillgång i verkligheten.

På Bäckäng så bemannas nu skolbiblioteket endast av en bibliotekarie, jämfört med två tidigare. På Sven Eriksonsgymnasiet minskas det från 1,8 till 1 bibliotekarietjänst. Detta riskerar att göra skolbiblioteken helt obemannade under den tid som den enda bibliotekarien har övriga åtaganden på skolan, som att vara delaktig i undervisningen.

Vad är ett bibliotek utan sin bibliotekarie? Även om böckerna är kvar så går det pedagogiska syftet förlorat när biblioteken inte är bemannade. Forskning visar också att bemannade skolbibliotek är av vikt för att öka elevers informationskompetenser och förmåga att förstå, och etiskt använda information i forskningsprocesser.

Att läsande i sig förbättrar kunskapsinhämtning är närmast överflödigt att påpeka. Att unga som läser mer får en ökad förmåga att ta till sig och bearbeta kunskap är bevisat många gånger om. Men om skolbiblioteket står tomt delar av veckan riskerar dessa att bli mer uppehållsrum, med en inte obefintlig risk för stökigheter, snarare än en plats för läsning och lärande.

Det är en utveckling som skett på flera av de kommunala biblioteken. BT och ledarsidan har tidigare skrivit om incidenter på biblioteket i Kinna, där slagsmål, droger och stölder förekommit. En utveckling som Marks kommun inte är ensam om att genomgå.

Med en situation där biblioteken redan befinner sig i kris är neddragningar på skolbiblioteken fel väg att gå. När kommunala bibliotek tampas med stökigheter och orolig stämning lär färre gå dit. Att skolbiblioteken då finns kvar, bemannade, är särskilt viktigt.

Biblioteken är en avgörande kugge för inkluderande samhällsbildning. Det innebär också att de ska ha en naturlig plats på varje skola. Bibliotekskrisen som drabbat såväl Kinna som andra delar av Sverige är en varningssignal, som i kombination med att unga läser allt mindre borde leda fram till en slutsats; Biblioteken är viktigare än någonsin. Och utan bibliotekarier är de faktiskt inte mer än en lokal med böcker.

Om man nu anser att skolbiblioteken inte är mer än en sal med böcker kan man lika gärna låta alla elever få ett betalt abonnemang i en läsapplikation. Ett experiment, som till skillnad från bemannade bibliotek, inte har någon dokumenterad effekt på elevernas ökade läsning – eller lärande.

Välkommen att kommentera Har du synpunkter på eller reflektioner kring det som sägs i texten? Välkommen att skriva en kommentar via tjänsten Ifrågasätt. Tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Borås Tidning och Ifrågasätt förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.