Räds inte robotarna – de vill ju oss bara väl

Ledare Artikeln publicerades

En del av framtiden finns i Sandhult utanför Borås.

Där finns nämligenen testbana för förarlösa fordon, vilket inom en inte alltför oöverskådlig framtid kommer att finns också i personbilar. Men det är bara ett av många tecken på att samhället står inför stora teknologiska förändringar.

Uppfinningar som 3-D skrivaren som gör det möjligt att direktkopiera fysiskt material och alltmer intelligent teknologidesign ställer stora krav på framtidens arbetskraft. Den största omvälvningen som både är en fara och möjlighet är dock användandet av robotar.

Bara inom tjugoår kommer 53 procent av dagens yrken att kunna ersättas av datorer och robotar enligt en rapport från Stiftelsen för strategisk forskning (SSF). Detta ställer höga krav på beslutsfattare, när det gäller att konstruera framtidens utbildningssystem.

Målet måste vara att inkludera, och inte exkludera de som inte klarar av att anpassa sig till förändringstakten p. Men det är fel väg att gå om söker bromsa den teknikutveckling som redan har startat.

Forskarna har valt att kalla detta för ”den andra maskinåldern” då den första var under industrialiseringen.

På längre sikt kommer detta att förvandla ägandeformerna och lönsamhet, då framtidens vinnare inte är de som kan erbjuda billig arbetskraft eller kapitalägare utan faktiskt de som är uppfiningsrika och redo att anpassa sig till ny utveckling.

Ledarredaktionen