Näslund: Precis som ”Sickan” har nu Borås en Plan

Ledarkrönika Artikeln publicerades
”Jönssonligan” med fr v Björn Gustafson alias Dynamit-Harry, Gösta Ekman alias Sickan och Ulf Brunnberg alias Vanheden. Sickan hade alltid en Plan.
Foto: Tomas Oneborg/TT
”Jönssonligan” med fr v Björn Gustafson alias Dynamit-Harry, Gösta Ekman alias Sickan och Ulf Brunnberg alias Vanheden. Sickan hade alltid en Plan.

”Jag har en plan”, brukade ju Sickan säga i Jönssonligan. Nu har Borås en också, det var på tiden, och tänk så överens (nästan) alla politiker var. Men… så finns ju alltid skolan att bråka om.

Med all respekt, den blodfulla dramatiken denna torsdagskväll stod inte de 73 ledamöterna i Borås kommunfullmäktige för.

Ty samtidigt som ”de aderton” i Svenska Akademien i Börshuset i Stockholm genomled ett historiskt stridigt sammanträde, röstades Borås nya översiktsplan – den första sedan 2006 – igenom med mestadels ryggdunkar, tack och generositet.

67 röster mot 7.

Endast Sverigedemokraterna, som sin vana trogen valde att inte dela ansvar, röstade emot. Precis som med grundskolenämndens kraftigt försenade budget då partiet i slutet av januari yrkade på återremiss, stegade denna kväll ledamoten Björn Qvarnström upp och ansåg att även den redan kraftigt försenade översiktsplanen borde återremitteras (”för att samordnas med trafikplanen”). Mer hedervärt hade varit att presentera ett motförslag.

Gruppen Royal Cheer & Dance visade upp sig på Sandwalls plats under folkfesten runt Kretsloppet 2016. Borås centrum ska förtätas för fler boende och ett folkligare folkliv, är en av riktningarna i Borås stads nu antagna översiktsplan.
Foto: Petter Trens
Gruppen Royal Cheer & Dance visade upp sig på Sandwalls plats under folkfesten runt Kretsloppet 2016. Borås centrum ska förtätas för fler boende och ett folkligare folkliv, är en av riktningarna i Borås stads nu antagna översiktsplan.

Bred politisk enighet är nu inte alltid eftersträvansvärt. Men när det gäller ett sådant dokument som en översiktsplan, ämnad att peka ut den riktning som staden ska gå i på längre sikt, är det förstås utmärkt om det går att ta varandra i hand. Jo, visst, risken finns att ett hundrasidigt dokument som inte äger egen rättsverkan kan säga både allt och inget på samma gång, men tydligt är att Borås nya ÖP, som den kallas, har beretts och diskuterats grundligt. Ett gedigen förarbete, helt enkelt. Då blir enighet styrka.

Till och med Liberalernas Morgan Hjalmarsson, som tidigare under kvällen dömt ut Miljöpartiets Tom Anderssons arbete med uppfyllandet av stadens miljömål (”Man har klarat hälften. Tom det är inte godkänt, du har misslyckats”), utbrast om översiktsplanen: ”Jag tycker att Tom jobbat bra med det här. En del saker gör han bra. Vi har lyssnat på varandra.”

Den enda skarpa ordväxlingen utspelade sig mellan Kristdemokraternas Falco Güldenpfennig och Socialdemokraternas Ulf Olsson. Efter att Olsson raljerat om KD:s idéer om att den kommande järnvägsstationen skulle kunna placeras vid Gässlösa och menat att KD-gruppledaren ”förfasade sig” över översiktsplanens ambitioner om förtätning av Borås centrum, var Güldenpennig uppbragt, talade om att ”din vana trogen går du och och kastar ur dig en massa... jag tycker du borde skämmas”. Kanske gjorde Olsson det, som svarade ”om jag fattade dig fel ber jag om ursäkt”. Däremot går det att hålla med Olsson om att en strävan att gå från runt 2 000 invånare i centrum till 5 000 inte är orimlig, utan tvärtom önskvärd.

Fullmäktige avslutades med att Liberalernas Anna Svalanders alliansstödda motion om att införa särskilda karriärtjänster med högre lön för att få de skickligaste lärarna att ta de svåraste jobben i de skolor med störst bekymmer, röstades ner. Att SD höll med de rödgröna var väntat. Men Moderaternas ledamöter i grundskolenämnden, Ulf Sjösten och Dennis Jernkrook, valde också, i sista stund, att avstå från att stödja resten av alliansen. Det ska nog mer läsas som en önskan om att inte söka onödig strid i den nämnd som jobbar mot just det mål som Svalander motionerat om, snarare än en oenighet i sak.

I den frågan gjorde för övrigt Socialdemokraternas Per Carlsson en nykter markering, om att Borås fortfarande har ett jobb när det gäller ledning och rektorer på skolorna. ”Det är något vi ibland glömmer, något vi inte får negligera”.