Näslund: Löberg och Olsson bör nog svälja förtreten

Ledare Artikeln publicerades
6 december 2011 fattade riksdagens finansutskott beslut om regeringens skrivelse om ökad outsourcing av myndigheternas IT-tjänster. Ingen av S-ledamöterna reserverade sig. I kammaren togs beslutet 20 december med acklamation.
Foto:Riksdagen
6 december 2011 fattade riksdagens finansutskott beslut om regeringens skrivelse om ökad outsourcing av myndigheternas IT-tjänster. Ingen av S-ledamöterna reserverade sig. I kammaren togs beslutet 20 december med acklamation.

Vi förstår hur ont det måste göra i trogna socialdemokratiska själar att bevittna haveriet runt Transportstyrelsen, så vi väljer att sortera in herrar Ulf Olsson/Petter Löbergs utgjutelser på frustrationskontot.

Som på en given signal efter Alliansens besked om begäran om misstroendeförklaringar mot statsråden började S-företrädare landet runt att i sociala medier upprört argumentera för att den verkliga skandalen minsann inte rörde hanteringen hos Transportstyrelsen och (brist på) åtgärder/information inom regeringen – utan på outsourcingen till privata företag av känsliga IT-system.

På Facebook skrev Petter Löberg, S-riksdagsledamot och tung företrädare för partiet här i Borås:

”Alliansledarna ser faktiskt lite skärrade ut på den pågående presskonferensen. De stakar sig och klarar inte av att svara på journalisternas enklaste frågor. "Utan outsourcing hade inte denna situation uppstått och IT-verksamheten hamnat i t.ex i Tjeckien", påpekar en reporter och sätter fingret på vilka som har det egentliga ansvaret. Det beslutet är genomdrivits av alliansen själva.”

Löberg fortsatte – och syntes vilja argumentera för att IT-tekniker i Örebro per definition är mer pålitliga än från ett ”östland” - intressant argument!:

”Förstår att alliansledarna desperat försöker dölja det faktum att det är idén att lägga ut vitala register i valfritt östland istället för att det ligger i ...tja Örebro som det gjorde innan. Varför lägga ut det till Serbien eller Tjeckien när det kan ligga i Örebro? Det tycker jag är en viktig fråga.”

Ordföranden för Socialdemokraterna i Borås, Per Carlsson, fyllde på: ”Petter har helt rätt. Det som sker är sorgligt. Omdömeslösheten är total.”

Ulf Olsson, kommunstyrelsens ordförande (S) i Borås och numera även partistyrelseledamot, gjorde även han sitt bästa för att vrida om debatten: ”Efter att ha sett på alliansledarnas presskonferens (...) förvånas jag över att ingen av dem klarade av att svara på den mest självklara av journalisternas frågor. Dvs, var det inte fel av er att lägga ut uppgifter om rikets säkerhet på outsourcing?”, skrev han på Facebook.

Olsson ansåg vidare att ”självklart borde den rödgröna regeringen omedelbart rivit upp det heltokiga och farliga beslutet av Alliansregering att lägga ut uppgifter om rikets säkerhet på privat outsourcing.”

Det finns skäl till några påpekanden:

1. När veteranen i socialdemokraternas verkställande utskott, Elvy Söderström, blev ledamot i Transportstyrelsens styrelse i oktober 2015 valde hon att inte agera trots att hon fick information om att internrevisorn slagit larm om att avsteg från regelverket hade skett.

2. När riksdagen 20 december 2011 fattade beslut om ”regeringens skrivelse om Riksrevisionens granskning av it inom statsförvaltningen och statliga it-projekt”, där regeringen på Riksrevisionens rekommendation föreslagit att myndigheterna generellt borde lägga ut mer av IT-driften på privata företag, togs beslutet med så kallad acklamation, det blev alltså inte ens enskild röstning i kammaren. Så eniga var man.

Under beredningen i finansutskottet - där sex S-riksdagsledamöter deltog, liksom två av Stefan Löfvens nuvarande statsråd – gjordes ingen reservation från S-sidan, utan endast från Vänsterpartiets Ulla Andersson.

Med andra ord: Löberg, Olsson & Co kastar sten i glashus.

3. Man kan absolut ha respekt för åsikten att vissa säkerhetskänsliga IT-system bör driftas helt av staten. Men det är i sig ingen garanti mot missbruk och slarv. Stigarna Wennerström och Bergling var statsanställda. S-regeringar har inga problem med att låta försvarets allra viktigaste och mest hemliga vapensystem utvecklas och tillverkas av globala börsbolag.

4. I regeringens skrivelse till riksdagen 2011 skrev man: ”Myndigheterna rekommenderas att säkerställa tillräcklig beställarkompetens för att kunna hantera frågor om outsourcing och att skapa en struktur för erfarenhetsutbyte mellan myndigheterna i frågor som gäller om it ska utföras inom eller utom myndigheterna.”

Notera ordet ”om”. Det var alltså ingen Alliansregering som genom riksdagsbeslutet 2011 ”beslöt att lägga ut uppgifter om rikets säkerhet på privat outsourcing.”

4. I Radio Sjuhärad säger Petter Löberg att ”vi har ett land som behöver skötas och så kommer politiska broilers som är beredda att leka med Sveriges styrelseskick”.

”Politiska broliers”? Stefan Löfven har varit partiledare i fyra år, statsminister i knappt tre. Jan Björklund har varit statsråd i sju år och partiledare i tio. Anna Kinberg Batra har varit riksdagsledamot i 16 år och gruppledare i fem. Annie Lööf har varit riksdagsledamot i elva år, partiledare i sex år och statsråd i tre år.

S-företrädarna bör nog svälja förtreten.