När våra dagisbarn bär slöja

Ledare Artikeln publicerades
Tre tjejer i Minneapolis, USA, spelar basket i hijab och kläder de själva tagit fram.
Foto:Jim Mone
Tre tjejer i Minneapolis, USA, spelar basket i hijab och kläder de själva tagit fram.

Vad svarar en förskollärare i Borås när ett barn frågar varför en kompis i dagisgruppen börjar bära slöja?

Skulle samma förskollärare säga till barnen att ta av sig toppluvor eller kepsar inne på dagiset?

Sannolikt ja.

Ber en förskollärare flickorna at ta av sig slöjan inne på samma dagis?

Sannolikt nej.

Sker den skilda hanteringen av de olika huvudbonaderna av hänsyn till att slöjan, hijab, är en stark symbol inom islam för anständighet, avsedd att skyla kvinnan från mannens begär, traditionellt påtagen av den flicka som nått könsmogen ålder, och därmed en fråga om religionsfrihet?

Ja, med hög grad av sannolikhet.

Men det skulle knappast någon inom förskolevärlden tillstå. I stället beskrivs frågan om flickor i slöja på förskolor - alltså barn sex år eller yngre - som en ickefråga, "inget som vållat problem", "något de bär för att de tycker att de är fina”, ”för att deras mamma och mormor bär den”.

Argument som förstås aldrig skulle godkännas om mössan eller kepsen.

Slöjor ingen ovanlighet på förskolor i Borås. De säljs i svenska webbshoppar för fyraåringar och uppåt.Stadsdel Västers styrelse har dock fenomenet aldrig varit uppe till diskussion, säger Kerstin Hermansson (C). Inte heller bland förskolepersonalen, säger områdeschefen Marie Gerdin till ledarsidan.

”Vi har inte mött att detta är ett bekymmer. I Borås arbetar vi med ett normkritiskt förhållningssätt. Det innebär att barnet själv får förklara och berätta om slöjan om frågan skulle väckas. Det är inte givet att personalen ska problematisera den, inte lägga en stor diskussion om den på barnet. Vi vill komma ifrån normen, alltså att vare sig att bära eller inte bära slöja ska anses vara normen. Det vi mött bland barn i förskolan är att de själva får välja om de ska ha slöja på sig eller inte, den har inte tvingats på dem av någon”, säger Marie Gerdin.

Så kan man resonera, så brukar vi resonera. Allt som inte skadar någon annan är OK.

Det stora obekanta är förstås i vilken mån en skolvärld där allt fler bär hijab befäster och bekräftar dess traditionella syfte, att skilja ut kvinnor från män, eller inte. Om den riskerar att bekräfta bilden i patriarkala miljöer att kvinnan är tillhörig och underordnad mannen. Om hijaben bidrar till eller motverkar intentionerna med läroplanen, med jämställdhetsarbetet.

Till samma diskussion hör frågan om separerade kill- och tjejgrupper under simlektioner, om att kommuner lovar att ”eftersträva” kvinnliga simlärare (som t ex Jönköping gjort), om elever som befrias från sexualundervisningen på grund av tryck från föräldrarna, om att föräldrar kan kräva att flickor och pojkar skiljs åt när de åker på lägerskolor, och så vidare.

Vad läroplanen säger vet vi:

”Alla som verkar i förskolan ska hävda de grundläggande värden som anges i denna läroplan och klart ta avstånd från det som strider mot dessa värden. Vuxnas sätt att bemöta flickor och pojkar liksom de krav och förväntningar som ställs på dem bidrar till att forma flickors och pojkars uppfattning om vad som är kvinnligt och manligt. Förskolan ska motverka traditionella könsmönster och könsroller. Flickor och pojkar ska i förskolan ha samma möjligheter att pröva och utveckla förmågor och intressen utan begränsningar från stereotypa könsroller.”

Ledarsidan säger inte att frågan om slöja eller inte i förskolor har ett enkelt svar. Ledarsidan föreslår inte ett förbud. Men vi tycker att en diskussion i personalgrupper, på föräldramöten och i kommunledningar i Sjuhärad behövs; hur passar hijab på småbarn in i läroplanen tydliga direktiv om ”traditionella könsmönster”?

Lättare är det att hålla med Göteborgs kommun som nu säger att det inte är acceptabelt att dagispersonal bär niqab, den ogenomskinliga slöjan som bärs framför ansiktet, i tjänsten.

Men när Fria förskolors samarbetsorganisations FFSO:s vd protesterar mot beslutet hos Skolinspektionen och menar att den inte är ett större problem än till exempel mörka solglasögon gör hon religionsfriheten en otjänst.