Möt äldreomsorgen i Borås med nyfikenhet

Ledare Artikeln publicerades
Centerpartiets budgetförslag i Borås innehåller bland annat krav på fler privata utförare inom äldreomsorgen.
Foto: Gorm,Kallestad
Centerpartiets budgetförslag i Borås innehåller bland annat krav på fler privata utförare inom äldreomsorgen.

Tiden är inne för de rödgröna partierna i Borås att visa ödmjukhet inför driften av äldreomsorgen och hemtjänsten.

Frågan om hur staden tar hand om sina gamla låg, föga förvånande, i fokus när Centerpartiet i Borås under måndagen presenterade förslaget till kommunbudget.

På makronivå skiljer sig Centerns budget mycket lite jämfört med Moderaternas, som likt de rödgrönas publicerades förra veckan: Oförändrad skattesats, rekordstora investeringar om runt 800 miljoner, ett resultat på 125 miljoner. De vrider upp förväntningarna på överskott från Servicenämnden till tio miljoner och tänker sig precis som i fjol ”effektiviseringar” i nämnderna om en procent.

Centerpartiet och gruppledaren Kerstin Hermansson har ju länge haft fokus på just äldreomsorgens funktion och där, liksom i ett antal mindre men intressanta förslag inom integrationsområdet, ligger tyngdpunkten inför 2018. Även om Liberalernas och Kristdemokraternas budgetar ännu inte publicerats är det knappast någon djärv gissning att fundamenta blir snarlikt inom hela Alliansen: Borås stad måste möta kritiken både från allmänheten, de gamla själva och deras anhöriga, och inte minst från personalen, med en ny ödmjukhet; om verksamheten inte fungerar är det dags att se andra, privata, utförare som möjligheter snarare än problem.

Precis som Moderaterna trycker Centerpartiet på att kommunen bör välkomna de privata utförare som redan knackar på dörren genom att göra fler entreprenader och/eller att privata aktörer bygger till exempel äldreboenden och att kommunen skriver ramavtal om driften.

Ett av Centerpartiets yrkanden som säkert får de rödgrönas tänder att gnissla lyder: ”vård- och äldrenämnden uppdras att utreda ett system som i första hand anvisar äldre i behov av service till privata företag”.

”Den här debatten blir viktig att ta för oss i fullmäktige. Jag tror inte att de rödgröna längre vet hur folk resonerar i valfrihetsfrågorna”, sa Kerstin Hermansson under pressträffen där hon jämförde med hur Socialdemokraterna väljer att agera i andra kommuner. ”Här verkar de fast i ett gammalmodigt tänk. Folk väljer ju allt möjligt nu”, sa Hermansson.

Ja, det är dags nu. Som Jan Idehed, ledamot i grundskolenämnden, påpekade har ju partierna över hela linjen mött skolkrisen samlat och kraftfullt för barnens bästa. Ja, man kan säga att det inte finns några snabba och enkla lösningar för att bygga en äldreomsorg i toppklass. Men tiden för att vifta med röda skynken framför den fria tanken måste vara förbi.