Människan måste förvalta naturen med varsamhet

Ledare Artikeln publicerades
Relationen mellan människor och djur är svår att hantera. Men med eftertänksamhet och hårt arbete kan hoten mot såväl djur som människa minimeras.
Foto: Björn Larsson Ask/SvD/TT
Relationen mellan människor och djur är svår att hantera. Men med eftertänksamhet och hårt arbete kan hoten mot såväl djur som människa minimeras.

Där mänsklig bebyggelse breder ut sig blir det på bekostnad av djur och natur. Att det behövs en avvägning mellan djurs och människors intressen är ofrånkomlig.

I veckan kom flera nyheter om hur mänskliga aktiviteter påverkar djur negativt. Bland annat rapporterades det om den belysning som sätts upp på historiska byggnader, i parker och längs elljusspår som kraftigt begränsar nattdjur såsom fladdermöss. Belysning är viktigt i bebyggelse för att öka framkomlighet och trygghet.

Djur lever också i bebyggelsen och inte minst i gränslandet mellan människor och skog. Oftast handlar det om okunskap om vilka förutsättningar för djurliv som den ökade ljussättningen påverkar. All typ av utökning av människans bruk av naturen för med sig risker för djurlivet. Det är inte nödvändigtvis ett problem om det görs med konsekvenserna i åtanke.

En stor fråga angående just bruket av naturen är den svenska älgen och dess skador på skogsbruket. Betesskadorna som älgen och andra hjortdjur orsakar uppgår till ett värde av 7,2 miljarder varje år, enligt Skogsstyrelsens senaste rapport. Skadorna älgen orsakar är värre än både granbarkborren och skogsbränder.

Artdatabanken vid Sveriges lantbruksuniversitet flaggade i veckan för att den svenska älgen kan komma att rödlistas om antalet fortsätter minska.

Men älgstammen är fortfarande stor och inte i närheten av att vara hotad som art enligt Artdatabanken. Ett minskande bestånd ger skäl för att varna för rödlistning. Men eftersom minskningen är under strikt kontrollerad jakt så är en minskning inte någon varningsklocka för hot. Jakten har till och med varit långsammare än vad som planlagts.

De ofantliga skadorna som djuren orsakar på skogsbruket kan i viss utsträckning lättas med hjälp av plantering av tall för att utfodra älgarna. Men i slutändan handlar det om hur många älgar som finns och var de rör sig någonstans.

Människans välstånd bygger på ett gott förvaltande av den natur vi lever i. Djur är ständigt närvarande. Även i tätbebyggelse kan så stora djur som älgar vandra in tämligen obekymrat. Men de riktigt stora problemen uppstår där mänsklig aktivitet överlappar med skog och natur.

Om människan ska kunna leva med djuren på ett etiskt sätt måste förvaltarskapet vara den ledande idén. Med kunskap och ett visat hänseende för djurens förutsättningar kan vi alla leva bättre, såväl djur som människor.

Välkommen att kommentera Har du synpunkter på eller reflektioner kring det som sägs i texten? Välkommen att skriva en kommentar via tjänsten Ifrågasätt. Tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Borås Tidning och Ifrågasätt förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.