Lycka till, Borås 120 testpilot-elever

Ledare Artikeln publicerades
Testpiloter! I fredags var det höstterminsstart på Kunskapsskolan i Borås. Eleverna i årskurs fem – som på den här bilden – och i årskurs 4 - totalt runt 120 barn – får redan till jul sina första betyg eftersom skolan tillsammans med elva andra landet runt deltar i Skolverkets försök.
Foto:Jan Pettersson
Testpiloter! I fredags var det höstterminsstart på Kunskapsskolan i Borås. Eleverna i årskurs fem – som på den här bilden – och i årskurs 4 - totalt runt 120 barn – får redan till jul sina första betyg eftersom skolan tillsammans med elva andra landet runt deltar i Skolverkets försök.

Upprop! ”Hoppas ni haft ett långt skönt sommarlov”, säger rektorn. ”Vad härligt att se er igen”, säger läraren. Mycket är sig likt i Borås skolor i dag, när höstterminen börjar – men inte för ungarna på bilden här ovan.

Dessa barn börjar i femman på Kunskapsskolan vid regementet – eller rättare sagt b ö r j a d e, eftersom de inledde skolåret redan i fredags.

Femmorna på Kunskapsskolan, runt 60 barn, tillsammans med lika många barn i årskurs 4, blir inget mindre än betygstestpiloter. I modern tid, bör kanske tilläggas. Från 1962 gavs betyg från årskurs 1 och först 1980, genom Lgr 80, gällde att betygen skulle vänta till årskurs 8. Allt går igen...

Kunskapsskolan ägs av friskoleprofilen Peje Emilsson med familj och i företagets 36 skolor går 12 000 elever. Verksamheten i Borås har funnits sedan 2008 och när Skolverkets försök med betyg från årskurs 4, i stället för först från årskurs 6, nu dras i gång är det enbart elva skolor som deltar, varav en är kommunal, Gustav Vasa-skolan i Vallentuna. Resten är friskolor.

Mycket kan sägas om hur försöket organiserats av en motvillig regering, som kände sig tvingad att i februari 2015 överenskomma med Alliansen om att öppna för försök på upp till 100 skolor. Lärarfacken var också kritiska. Ändå valde regeringen att ge direktivet att när lärarnas synpunkter efterfrågades skulle det ske via just fackförbunden själva (”bör ... göras genom arbetstagarorganisationer på skolenheten”). Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP) gjorde ett tappert försök att låtsas oförstående och svarade i DN en kritisk Jan Björklund (L) med klassikern ”det är den vanliga arbetsgången på svensk arbetsmarknad”.

Nu blir ju det fina i kråksången att alla andra skolor i Borås har chansen att höra sig för med rektorn Björn Nyman och lärarna på Kunskapsskolan hur det fungerar; första betygen för fyrorna sätts redan inför jullovet. Försöket ska pågå till år 2021 och ytterligare en ansökningsomgång inför hösten 2018 stänger först 1 mars.

Vi frågade Björn Nyman vad han tror är orsaken till att inte fler Boråsskolor deltar i försöket.

”Svårt säga. Men jag har inte uppfattat det som att kommunens skolledning stått i vägen”, säger han.

Vi hoppas, och tror, att han har rätt. Men i en kommun där lärarfacken länge haft en stark ställning och där de rödgröna styr och ser rött vid varje tal om friskolor och betyg i yngre åldrar kommer ointresset/avståndstagandet rätt naturligt.

”Jag har lusläst forskningen om betyg och tycker att den är tvetydig. Den är ofta gjord på andra betygssystem och inte riktigt överförbar på våra förhållanden. Därför är den ifrågasatt och därför är det bra att vi provar här, menar jag”, säger rektor Nyman.

Så är det ju. Han refererar också kommentarer han fått från sina lärare: ”Flera har sagt att i princip så graderar vi ju redan elevernas resultat och att det här steget snarare hjälper oss att bli tydligare gentemot eleverna och föräldrarna.”

Självfallet är det viktigt att försöksskolor verkligen ser till att föräldrar och elever dessförinnan känner att de verkligen kan säga sin mening om de vill vara med eller inte. ”Vi har varit noga med detta och stämde av i flera steg under våren. Inget barn har såvitt vi vet valt bort oss eller hoppat av efter att vi började prata om att delta i försöket”, säger Björn Nyman.

När Sveriges Radio i juni gjorde ett inslag om betygsförsöket hördes flera kommentarer om att tidiga betyg kan passa särskilt bra på skolor med många nyanlända elever med bakgrund i andra länder med andra skolsystem:

”På Charlottenborgsskolan (Motala) finns det många föräldrar med utländsk bakgrund, som redan är vana vid tidiga betyg. För dem kan det vara lättare att relatera till betyg än till matriser eller skriftliga omdömen”, sa rektorn Daniel Rask.

Det är måhända något att särskilt beakta när rektorer och politiker i Borås stad förhoppningsvis funderar på frågan igen inför 1 mars.

Fakta

Skolorna som deltar i betygsförsöket

Fredrikshovs slotts skola, Stockholm

Campus Manilla, Stockholm.

Gustav Vasa-skolan, Vallentuna.

The English School of Gothenburg, Göteborg.

Vetenskapsskolan, Göteborg.

Kunskapsskolan Borås.

Maria Elementar, Stockholm.

Internationella Engelska skolan, Landskrona

Internationella Engelska skolan, Täby

Internationella Engelska skolan, Karlstad.

Malmö friskola, Malmö

Visa mer...