Löfvens lag blir totalsågad

Ledare Artikeln publicerades

Den som trodde att den rödgröna regeringen skulle skärpa sig och komma igen efter hösten många totalhaverier, den blev besviken i dag.

Lagrådets sågning av regeringens kuppartade försök att hasta igenom en lagändring för att stoppa patienternas fria vårdval går jäms med knäna på statsminister Stefan Löfven.

”Orimligt kort”, säger Lagrådet om den remisstid regeringen hade avsatt för myndigheter och andra berörda att reagera. Dessutom var det helt fel av regeringen att välja bort viktiga remissinstanser.

Detta är rätteligen orimligt.Varför var Stefan Löfven så angelägen om att patientorganisationer, fackförbund och kunnigt branschfolk inte skulle få säga vad de tyckte? Var det för att han och resten av regeringen inte ville ha kritik och kunna köra över valfriheten redan till nyår?

Som om inte det räckte kom sedan den kritik som borde få Löfven och hans regering att skämmas riktigt, riktigt ordentligt. Det faktum att lagförslaget klubbades igenom redan efter en vecka efter att remisstiden hade gått ut, alltså när regeringen knappt visste vad som var upp och ner i regeringsformen, ger enligt Lagrådet ”? intrycket att regeringen inte tagit grundlagens krav om beredning på allvar”.

Skulle kritiken ta slut där?Nej. Inte alls. Regeringen har inte förstått vad beredningskravet i regeringsformen innebär. ”Till detta intryck bidrar också att det i propositionen konstateras att ett betydande antal remissinstanser och instanser utanför remisslistan som lämnat synpunkter avstyrker förslaget men att det ändå vidhålls med en motsägelsefull motivering.”

Vad betyder det? Att regeringen bluffar om vad remissinstanserna sagt. Dessutom har regeringen kört en vals kring de problem som vårdvalet påstås innebära. De är otillräckligt belysta och preciserade. Det är också oklart om den lagändring som regeringen föreslår verkligen ”är ägnad att lösa de problem” som påstås finnas med vårdvalet. Dessutom har regeringen struntat i att analysera vilka ekonomiska effekter som lagförslaget har för landsting och privata utförare, vilket innebär att det ”skapas en osäkerhet beträffande organisatoriska förändringar i primärvården och beträffande sektorns utveckling på sikt”.

Vad betyder det på ren svenska?Att regeringen inte bryr sig om hur många anställda som måste sägas upp i vården om valfriheten upphör.

”Avsaknaden av sådana analyser måste ha försvårat för remissinstanserna att bedöma förslagens konsekvenser, vilket naturligen har varit särskilt problematiskt med tanke påden korta remisstiden”.

Totalsågning således. Jäms med knäna. Rakt av.

Notera följande:Det är inte oppositionen som säger det. Det är inte ledarskribenter på landets borgerliga tidningar som fäller omdömet. Det är inte de privata vårdgivarna och deras organisationer som reagerar.

Det är Lagrådet. Det är inte kattskit och smågnäll som kan borstas bort med lite svammel om ”klyftor” och ”sprickor”. Det här är allvarlig kritik som sänker den rödgröna regeringens anseende om något ännu djupare.

Dra tillbaka det här lagförslaget, ta time-out och börja om!

Ledarredaktionen