Ledare: "Skydda, inte avlyssna!"

Ledare Artikeln publicerades

Statens viktigaste uppgift är att skydda sina medborgare från våld och tvång. För detta uppdrag förfogar staten själv över tvång och våld.

Bland det värsta som kan hända ett fritt och demokratiskt samhälle är att staten misslyckas med detta uppdrag eller missbrukar sina befogenheter. Tyvärr ser vi i Sverige nu oroande tecken på bådadera.

På senare tid har förtroendet för statliga kärnuppgifter som polisväsende, försvar och åklagarväsende sjunkit kraftigt. I FSI:s senaste mätning var förtroendet för polisen det sämsta på tio år och enligt en opinionsmätning från Novus anser hela 71 procent av svenskarna att försvarets beredskap är dålig.

Ansvaret för detta ligger både på socialdemokrater och borgerliga. Åratal av försummelser och underlåtenhet har fått allt fler att tvivla på att staten verkligen är kapabel att skydda dem.

Men istället för att reda ut problemen inom exempelvis försvar och åklagarväsende, så vill alliansregeringen massavlyssna medborgarna. För att trygga vår säkerhet vill regeringen ge Försvarets radioanstalt (FRA) i uppgift att läsa och lyssna på våra telefonsamtal, SMS och epost-meddelanden.

FRA-lagen som riksdagen debatterar i dag innebär att staten ges möjlighet att övervaka all kommunikation över landgränserna. Eftersom vi lever i en globaliserad värld, där telefonstationer och internetservrar finns i olika länder, går ingen säker från övervakning vare sig inom eller utom landets gränser.

Det är inte konstigt att FRA-lagen får svidande kritik av remissinstanser som Journalistförbundet, säpo och Advokatsamfundet. Den är integritetskränkande och grundlagsvidrig. Den riskerar att avskräcka människor i andra länder från att skicka känsliga meddelanden till Sverige. Grävande journalistik hotas genom att källor befarar att informationen läses.

Självfallet måste vi kunna försvara oss mot internationell brottslighet och terrorism. Men för att någon ska få utsättas för hemliga tvångsmedel i ett demokratiskt samhälle måste det åtminstone finnas misstankar om någon form av brott.

Nu står vårt sista hopp till några få principfasta borgerliga riksdagsledamöter. Fyra stycken räcker för att fälla förslaget. Förhoppningsvis sätter tillräckligt många individens rättigheter framför statens befogenheter.

Det finns många bättre åtgärder som kan vidtas för att öka vår säkerhet. Exempelvis vore det välkommet med mindre byråkrati inom polisväsendet och bättre resurser till åklagarväsendet. Om turerna inom försvaret fick ett slut skulle vi bli bättre på att skapa trygghet hemma och borta.

Staten ska inte utsätta sina medborgare för övergrepp. Staten ska skydda dem från det – det borde vara utgångspunkten i dagens riksdagsdebatt.

Ledarredaktionen