Ledare: Ljummen Allians är ändå en allians

Borås Artikeln publicerades
Foto: Anders Robertsson

Torsdagseftermiddagen i Stadsparken bjöd inte bara på sol och värme, utan även på ett eventuellt politiskt maktskifte i Borås. Men fläkten hade kunnat vara friskare när Alliansen presenterade sin valplattform.

Valrörelsen är igång. Med knappt 100 dagar kvar till valet lanserade allianspartierna i Borås sin gemensamma valplattform. Det är med ambition man tagit sig an komplexa frågor så som skolan, äldreomsorgen, tryggheten och integrationen. Men man levererar inte något utöver vid det här laget rätt så välanvända formuleringar. Allianspartierna skriver till exempel att fler ska gå från bidrag till arbete i syfte att förbättra integrationen. Mer konkretion än så bjuder man inte väljarna på.

Ett annat förslag som de fyra partierna borde ha ägnat tid åt att utveckla är det om tvålärarsystem i skolan. Det tycks ha fallit i glömska att kommunen har svårt att hålla kvar utbildade lärare givet den lönepolitik som bedrivs och den generella lärarbrist som råder och väntar. Många lärare uppfattar därför de kringliggande kommunerna som ett mer lockande alternativ eftersom de erbjuder bättre löner. Hur har Alliansen tänkt vaska fram lärare i Borås? De växer ju inte på träd.

Det finns inte heller några förslag som direkt sticker ut. Men å andra sidan skulle det också kunna vara ett tecken på att partierna är beredda att ta ansvar, vilket förutsätter kompromisser, pragmatism och ett långsiktigt perspektiv. Förslag som i första hand ska väcka reaktioner hos allmänheten blir därför sekundärt.

Under förra valrörelsen fanns knappt en allians i Borås. De borgerliga partierna gick till val på egen hand med varsin budget till följd av att de mindre partierna då upplevde att det fanns en risk för dem att bli osynliga. Men att vara självständiga har inte gjort något under för opinionssiffrorna. Liberalerna minskade till 6,3 procent och Kristdemokraterna fick 4,7 procent av rösterna i kommunvalet 2014. Det allt mer utarbetade allianssamarbetet är därför en överlevnadsstrategi för småpartierna.

Väldigt lite tyder dock på att Alliansen kommer få egen majoritet i valet. Det är ett faktum som partierna tvingas förhålla sig till. Det kan därför vara läge att redan nu diskutera hur man tänker gå tillväga för att det inte ska bli en skakig start på den nya mandatperioden. En tänkbar samarbetspartner hade kunnat vara Miljöpartiet, vilket också enligt alliansföreträdarna är ett tänkbart alternativ. Men då får man i god tid informera väljarna om vilka områden man kan tänka sig att förhandla om att ett sådant samarbete ska vara möjligt.

Valmanifestet är alltså ett i sig rätt ljummet dokument. Men det finns åtminstone ett innehåll - och det är långt mer än vad de rödgröna har att erbjuda.