Låt männen också få gråta

Ledare Artikeln publicerades
Att känna känslor behöver inte vara dåligt.
Foto: /TT
Att känna känslor behöver inte vara dåligt.

Kan gamla könsroller vara förklaringen till att kvinnor sjukskrivs mer än män?

Kvinnor med psykisk diagnos sjukskrivs 30 procent mer än män, trots att arbetsförmågan är densamma mellan grupperna. Det visar en granskning av Riksrevisionen som tittat närmre på 60 000 sjukskrivningar i Skåne mellan åren 2010 och 2016. Det handlar således inte om att kvinnor skulle ha sämre hälsa än män, utan tycks snarare bero på brister i likvärdigheten inom sjukvården.

Förvisso finns statistik som visar att kvinnor generellt sett mår sämre än män. De känner större stress, skuld och oro. Men de söker också hjälp för sina besvär i högre utsträckning än män. Dessutom finns en kraftig överrepresentation av män i självmordsstatistiken där sju av tio personer som begår självmord är män. Enligt Sveriges kommuner och landsting (SKL) beror det på snäva normer om maskulinitet.

Redan under antikens Grekland gjorde filosofen Platon en distinktion mellan förnuft och känsla. Känslorna var skenande hästar som förnuftet tvunget skulle tygla.

Och någon plats för känslor finns inte i den maskulina normen. Mannen är den förnuftiga och rationella varelsen, till skillnad från kvinnan som är motsatsen - känslosam och irrationell.

Dessa förväntningar har inte bara en inverkan på benägenheten till att söka hjälp för psykiska problem. Även sjukvårdens sätt att bemöta psykisk ohälsa påverkas av detta. Män uppvisar exempelvis andra tecken på depression än kvinnor och tillsammans med den stereotypa bilden av mannen kan leda till att psykisk ohälsa hos män inte upptäcks i tid.

Kanske är det mot bakgrund av våra föreställningar om hur en man respektive en kvinna ska vara som män med psykisk ohälsa förväntas jobba vidare medan kvinnor med motsvarande problem blir sjukskrivna? I vilket fall som helst sänder dessa skillnader signaler om att det för män bara är att bita ihop och gå och jobba.

Många män, som av olika skäl frångår samhällets normer och förväntningar, upplever också att maskuliniteten håller dem som fångar. På så sätt kan det också vara själva orsaken till psykisk ohälsa.

Parallellt med detta håller flickor på att springa om pojkar vad gäller betyg i stort sett i varenda ämne i skolan. Det innebär att framtiden inte är lika ljus för pojkar som den varit tidigare. Konkurrensen på såväl arbetsmarknaden som relationsmarknaden kommer att vara betydligt tuffare och de sociala slitningarna i samhället kommer därför i framtiden också få en könsdimension. Hur denna utveckling kommer att påverka unga mäns psykiska hälsa återstår att se.

Men normer är inte statiska. Genom historien har det funnits epoker där känslor snarare varit något eftersträvansvärt. Filosofen David Hume argumenterade på 1700-talet, som för övrigt var en tid fylld av tårar, för att moral är sprunget ur våra känslor.

Det är med andra ord inte fel att låta känslorna svälla över ibland. Men framförallt är det okej att gråta ibland. Det behöver pojkar få höra redan vid barnsben.

Välkommen att kommentera Har du synpunkter på eller reflektioner kring det som sägs i texten? Välkommen att skriva en kommentar via tjänsten Ifrågasätt. Tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Borås Tidning och Ifrågasätt förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.