Låt inte Wallström hota vår säkerhet

Ledare Artikeln publicerades
Rysslands förre president Dimitrij Medvedev (t h) och dåvarande försvarsministern Anatolij Serdjukov besöker kosmodromen Plesetsk i norra Ryssland 2008, där inte minst kärnvapenrobotar inspekterades.
Foto:Dmitry Astakhov
Rysslands förre president Dimitrij Medvedev (t h) och dåvarande försvarsministern Anatolij Serdjukov besöker kosmodromen Plesetsk i norra Ryssland 2008, där inte minst kärnvapenrobotar inspekterades.

Det viktiga för den rödgröna regeringen är inte kärnvapnen i sig. Detta handlar bara om att blockera ett svenskt Natomedlemskap.

Idealisten kan strunta i verkligheten. Realisten, däremot, vet att inte låta önskedrömmarna ta överhanden. De kärnvapen som finns i världen i dag kommer inte att försvinna bara för att 122 länder antar en konvention.

Sverige röstade ja i FN men våra närmaste vänner valde att inte delta eller röstade nej. Gör regeringen nu dessutom misstaget att ta initiativ till att riksdagen ska ratificera konventionen äventyras landets säkerhet och försvarsförmåga.

Varför gör regeringen så här?

Är det bara ett övervintrande utslag av samma verklighetsfrämmande tänkande som på 80-talet gjorde gällande att världen blev fredligare om Sverige anammade och anslöt sig till Sovjetunionens så kallade ”kärnvapenfria zon” i Baltikum?

Finland avstod från att rösta i FN för att inte äventyra möjligheten att gå med i Nato. Den rödgröna regeringen vill förhindra att Sverige går med i Nato. Men varför i så fall samarbeta med en försvarsallians där tre medlemsstater har kärnvapen om man samtidigt på detta sätt visar att man tar aktivt avstånd från den?

Regeringens ställningstagande gör att Sveriges hållning blir schizofren, något som utrikesminister Margot Wallström får ta på sig det yttersta ansvaret för.

Det vittnar dessutom om en djup omdömeslöshet när ”drottningen” i Arvfurstens palats, där utrikesdepartementet huserar, vill göra gällande att de försvarssamarbeten som Sverige har ingått kan fortgå som om inget har hänt även om Sverige ratificerar FN-konventionen. Att hon dessutom vill att regeringen ska göra en ”rejäl analys” av avtalet innan det skrivs under, talar emot det faktum att hon samtidigt hävdar att målet är att skriva under, vilket hon självmant bekräftat för TT.

Detta är inte seriöst. När regeringen riskerar att skada Sveriges försvars- och säkerhetspolitiska intressen måste riksdagen ta ansvar och säga stopp och belägg.