Näslund: Låna till järnvägen, ministern!

Ledare Artikeln publicerades
På onsdagskvällen talade nye infrastrukturministern Tomas Eneroth inför Handelskammaren i Göteborg. Han frågades ut av vd:n Johan Trouvé.
Foto:Lars Näslund
På onsdagskvällen talade nye infrastrukturministern Tomas Eneroth inför Handelskammaren i Göteborg. Han frågades ut av vd:n Johan Trouvé.

GÖTEBORG. Det är knappast för att nye infrastrukturministern Tomas Eneroths (S) son och systrar bor i Göteborg som möjligheterna att förflytta projektet ny järnväg till Borås från dödens väntrum bör ha ökat.

Nej, den typen av personliga relationer är ovidkommande, även om det länge hette att hans företrädare Anna Johansson, som fick lämna regeringen på grund av IT-skandalen vid Transportstyrelsen, som urgöteborgare borde kunna förklara för resten av regeringen nödvändigheten med en snabb regional järnväg till Borås (och gärna en höghastighetsbana via Ulricehamn vidare till Stockholm).

Däremot är Eneroth, född i Tumba men uppvuxen i Växjö, i dag suppleant i Det Allra Heligaste, partiets verkställande utskott, han har varit partiets näringspolitiske talesperson och därtill gruppledare i riksdagen där han tog plats redan för 23 år sedan.

Kort sagt har den medialt ändå relativt okände Eneroth en tyngd i partiets interna hierarki som rimligen gör att han på ett annat sätt än Anna Johansson har såväl Stefan Löfvens som finansminister Magdalena Anderssons öra.

Så: Om Eneroth internt under hösten argumenterar för att regeringen ska byta spår och följa Sverigeförhandlingens tydliga rekommendation – som ju även Trafikverket mellan raderna uppmuntrar till – att via riksgälden låna upp pengar till en höghastighetsjärnväg mellan storstäderna, i stället för att gå vidare med regeringens besked från i mars om att låta bygga etappvis med anslag ur ordinarie budget, inbillar vi oss att regeringen och partiledningen tar intryck.

För Sjuhäradsborna är detta ingen struntsak: Utan upplåning är risken betydande att Magdalena Anderssons löfte i BT 2013 om färdig järnväg till Göteborg 2030 blir helt omöjligt att uppfylla.

Därför var det just Eneroths formuleringar kring denna principfråga – låna upp till ny järnväg eller inte – som var mest intressanta att lyssna till när han på onsdagskvällen gjorde sitt första riktiga framträdande i nya rollen. Det skedde på Handelskammaren i Göteborg där vd:n Johan Trouvé, själv tung lobbyist i Göteborg-Borås-frågan, försökte få ministern – just nu i fokus för rader av intressegrupper runt om i hela landet – att ge en hint om hur denne tänker.

”Anna Johansson tog fram ett antal utredningar om det. Intresset finns. (...). Du har rätt i din iakttagelse, att det finns ett annat intresse nu. Vi måste göra det när engagemanget är så pass stort”, svarade Eneroth på upplåningsfrågan.

Lite senare sa han: ”Det är klart att jag vill vända på alla stenar” (...) Jag vill pröva möjligheter hitta ett bredare engagemang för att finansiering. Vi lånefinansierar i dag för till exempel Förbifart Stockholm. Jag ska pröva alla möjligheter.”

Vad detta betyder i praktiken återstår förstås att se. Men vi anar en viktig positionsförflyttning.