Korta avståndet mellan Gingri och Hässleholmen, fullmäktige

Ledare Artikeln publicerades
Så här såg det ut i riksdagshusets egen vallokal på valdagen 2014. Vid kommunfullmäktige i Borås i kväll ska en motion från Morgan Hjalmarsson (L) om ökat valdeltagande behandlas - fyra år efter att den lämnades in.
Foto:JESSICA GOW / TT
Så här såg det ut i riksdagshusets egen vallokal på valdagen 2014. Vid kommunfullmäktige i Borås i kväll ska en motion från Morgan Hjalmarsson (L) om ökat valdeltagande behandlas - fyra år efter att den lämnades in.

Från Gingri bygdegård till Hässleholmen är det nio kilometers bilväg, men tiominutersresan är en tur mellan två världar.

Det tog Liberalernas kommunalråd Morgan Hjalmarsson, indirekt, som utgångspunkt för en motion till Borås kommunfullmäktige för snart fyra år sedan, 19 september 2013.

I kväll ska Hjalmarssons motion behandlas som punkt nummer 17. Det tråkiga, men tyvärr inte helt ovanliga, är att det ska behöva ta en hel mandatperiod för att komma fram till beslut. Och när kommunstyrelsen nu formulerat sitt svar på Hjalmarssons motion och förslag till fullmäktigebeslut, är formuleringen snarlik motionens ursprungliga yrkande:

”Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att ge Valnämnden i uppdrag att ta fram en strategi så att så många som möjligt går och röstar, och därmed förklara motionen är besvarad”, heter det nu. ”Ge Valnämnden i uppgift att utarbeta en strategi för att höja valdeltagandet i Borås, enligt motionens intentioner”, skrev Hjalmarsson då.

... vilket leder oss till denna texts ingress: I valdistriktet Gingri valde 92,2 procent av de berättigade att delta i riksdagsvalet 2014 och därmed toppade man ”Boråsligan”. Lägst deltagande hade Hässleholmen-Alnen med endast 56,3 procent.

Hjalmarsson hoppades med sin motion ett år före nämnda val att kommunen redan då ytterligare skulle försöka lyfta de bostadsområden som länge haft ett demokratiskt underskott. ”Valambassadörer inom våra största språkgrupper utses och utbildas, och informerar sedan om det svenska valsystemet (...)”, nämnde han som ett förslag, ett annat att partierna bjuds in till lämpliga mötesplatser för att informera och svara på frågor.

Givetvis är den praktiska hanteringen av frågor kopplade till rösträtten känslig och måste utföras ansvarsfullt. Men a t t mer bör göras är givet. Kommunstyrelsen menar att Valnämnden redan har uppdraget på sitt bord, men ”saknar dock en strategi för hur arbetet framöver ska genomföras”.

Om 13 månader går vi åter till valurnorna. Strategin brådskar.