Klokt förslag att skrota vinsttak

Ledare Artikeln publicerades
Birgitta Losman (MP) är en av de politiker som går emot Socialdemokraternas förslag på vinsttak.
Foto:Lennart Magnusson
Birgitta Losman (MP) är en av de politiker som går emot Socialdemokraternas förslag på vinsttak.

Miljöpartiets lokala och regionala politiker inser att vinsttak varken är möjligt eller önskvärt.

Flera tunga regionalpolitiker i Miljöpartiet vill skrota Ilmar Reepalus (S) förslag om vinsttak i välfärdsföretag. I en debattartikel undertecknad av bland andra regionrådet Birgitta Losman (MP) kritiseras det föreslagna vinsttaket för att vara utformat så att det drabbar de idéburna mindre aktörer som MP vill värna (SvD 9/8). Losman tillhör dem som redan tidigare har opponerat sig mot Reepalus slutsatser. I vintras beskrev hon utredningen som ”väldigt ideologiburen” och poängterade att privata vårdföretag behövs för att klara välfärden (DI 7/2).

Och visst är det tydligt att Reepalus utredning är en eftergift till den mest konservativa falangen inom Socialdemokraterna. Om förslagen skulle bli verklighet skulle det i praktiken innebära ett monopol, där bara offentliga aktörer kunde erbjuda skola, vård och omsorg. De flesta av de företag som idag finns inom till exempel sjukvård och skola skulle tvingas bort.

På riksnivå går det att fantisera om sådana stora förändringar. Men kommun- och regionpolitiker skulle få svårt att hantera det om det blev verkligt. Landsting och regioner har knappast möjlighet att ersätta dagens många privata vårdcentraler. Särskilt inte när personalen där ofta redan har valt att lämna landstinget som arbetsgivare. Kommunerna skulle själva inte ha möjlighet att till exempel bygga alla de platser på äldreboenden som behövs. Vinsttak delar alltså inte bara vänster och höger, utan också rikspolitik och regionalpolitik.

Ett annat viktigt argument mot förslaget är att det skulle försvaga arbetstagarna inom välfärdssektorn. I ett monopol kan de anställda inte välja bort dåliga arbetsgivare eller villkor och miljöer de inte är nöjda med. Där har undersköterskor, fritidspedagoger och förskolelärare som är missnöjda med lön eller arbetsmiljö ingen annan arbetsgivare att söka sig till. Den tidigare bristen på mångfald inom välfärden ledde till en dålig löneutveckling och dåliga villkor om man jämför med till exempel konkurrensutsatt industri.

Samtidigt ska erkännas att idén om vinsttak har stöd i opinionen. Inte minst inom Socialdemokraterna där gräsrötterna så sent som under vårens kongress i Göteborg gav partistyrelsen hemläxa när den ville begränsa vinsttaken till skolan. S-ledningen driver frågan med tveksamhet. Ansvarigt statsråd Ardalan Shekarabi har talat om utredningen som om den vore ett dokument för förhandling. Stefan Löfven själv var före valet 2014 skeptisk till vinsttak.

Men medvetenheten om hur svår frågan är för koalitionspartnern är inte det enda skälet till att MP hittills har hållit en låg nivå. Som MP har utvecklats ligger de flesta potentiella väljarna idag till vänster om partiet. För partiledningen blir inställningen till vinster i välfärden därför en svår balansgång. Men både välfärden och breda grupper av arbetstagare skulle gynnas om Losmans mer pragmatiska inställning också blev partiets. Då skulle S och V bli ensamma i riksdagen om att förorda välfärdsmonopol.