Kampanj med frågetecken

Ledare

Vem gjorde bästa valkampanjen, Kristdemokraterna, Miljöpartiet eller Borås stad? Blandningen av kandidater kan tyckas udda men de tre ovanståendes utomhusreklam är av reklamtidningen Resumé utnämnd till, som det heter, ”topp tre i Månadens kampanj september–novemberomgången”.

Artikeln publicerades 19 januari 2011.

”Vilken kampanj tycker du är bäst?” är därför frågan på Resumés hemsida och så är det bara att rösta. I går eftermiddag hade 230 personer gjort det och Borås stad hade fått 50 procent av rösterna, KD 12 procent och MP 38.

KD:s kampanj hade temat ”Ett mänskligare Sverige,” MP:s affischer handlade om att ”Modernisera Sverige”. Budskapet från Borås stad var ”Använd din egen röst”.

Ser man till valresultatetlyckades MP medan KD:s budskap inte gick hem hos väljarna. Och Borås stad, då?

Kampanjen riktade sig till unga, och förstagångsväljarna ökade från 72 procent 2006, till 77 procent 2010. Om det berodde på affischerna, de kommunala servetterna med samma budskap som placerats ut på stans kaféer eller knapparna som tryckts upp, må vara osagt.

Men det är problematisktnär kommunen tar på sig den roll som partierna rimligen bör bära. Det är de som ska bilda opinion, väcka engagemang och därmed locka väljarna till vallokalen. Sedan bör kommunen se till att det är enkelt att rösta. Precis som Borås gjorde till exempel med valstugan på Stora torget som hade rekordnotering för antalet förtidsröstare.

Men skattefinansierad reklam för att kampanja unga till vallokalen och öka deras intresse för partipolitik – det är ingen självklar kommunal uppgift.

Siffrorna för valdeltagandevarierar och det finns olika teorier om vad det beror på. Men de flesta är överens om att tydliga alternativ är en viktig faktor. Då vet väljarna att något står på spel, att de spelar roll hur man röstar.

Den politiska uppgörelsen i Borås har sina brister, just när det gäller tydligheten om alternativen. Genom en valteknisk överenskommelse har de etablerade partierna helt enkelt delat upp nämnderna mellan sig och lyft ut vissa frågor från den kommunpolitiska agendan. De åtta partierna är överens om hur staden ska styras, det nionde kallar sig därför det enda oppositionspartiet.

Pragmatiskt för stunden, men en kompromiss som riskerar att göra det otydligt hur ansvar ska utkrävas. Risken finns därför att det leder till att färre väljare anser det mödan värt att gå till vallokalen andra söndagen i september 2014.

I så fall är det ett problem långt allvarligare än att det kan åtgärdas med aldrig så snyggt utformade affischer från kommunen.

Ledarredaktionen