"Jag fick svaret att det var lugnt”

Ledare Artikeln publicerades
Denna så kallade riskmatris har grundskolenämndens politiker i Borås arbetat fram. Ju rödare område, desto högre risk. Inte en enda punkt har hamnat i grönt fält.
Denna så kallade riskmatris har grundskolenämndens politiker i Borås arbetat fram. Ju rödare område, desto högre risk. Inte en enda punkt har hamnat i grönt fält.

Har rektorer och stadsdelsförvaltningar medvetet mörkat brister i Borås skolor? Frågan måste ställas efter att förvaltningen, enligt Mattias Karlsson (M), upprepat förnekat de stora problemen på Viskaforsskolan.

Skolinspektionen besökte Viskaforsskolan 19-21 oktober i fjol och föreläggandet om vite om en miljon publicerades 3 februari.

Som bekant var skolan långt ifrån ensam i kommunen om de hårda smällarna på fingrarna. ”Jag ska inte säga att jag känner mig lurad, men vi borde ha fått tydligare signaler”, sa kommunalrådet Malin Carlsson (S) i BT 24 februari.

Den som hade inbillat sig att läget hunnit förbättras i Viskaforsskolan under de fem månader som gått sedan inspektionen gjordes fick en annan bild i BT i söndags, där föräldrar till barn i lågstadiet beskrev rena att skräckmiljön fortsatt råder. Rektorn själv tillstod att läget är ”helt oacceptabelt”.

Skolinspektionen slog ju fast att ”bristerna förelegat under en längre tid”. Den slutsatsen väcker frågor om vilken information som nått fram till stadsdelsnämnd Väster, varunder Viskaforsskolan sorterade fram till årsskiftet.

Mattias Karlsson var nämndledamot i Väster för Moderaterna och är i dag ledamot i förskolenämnden. Han säger till ledarsidan att han ”vid minst tre tillfällen” under nämndens möten ställt frågor om läget på skolan till förvaltningsledningen.

”Eftersom jag bor i Viskafors och genom föräldragrupper där hört om problem ville jag veta hur det egentligen stod till med ordning och attityd, helhetsläget på skolan helt enkelt. Första frågan ställde jag för ungefär ett och ett halvt år sedan, och senast för tre månader sedan. Men varje gång fick vi svaret att det var lugnt, att man hade situationen under kontroll. Därför blev det ju sådan chock när Skolinspektionens rapport kom”, säger Karlsson.

Karlssons information borde väcka hela den nya grundskolenämndens intresse, inte minst ordföranden Per Carlssons (S), eftersom han ju var ordförande i stadsdel Väster. Inte för att det hjälper någon att titta i backspegeln, utan för att politikerna framledes måste kunna lita på att information och kontroll fungerar.

Insikten framträder i två centrala punkter på nämndens sammanträde nästa tisdag:

x Dels ges, efter Alliansens krav, återrapportering om vilka åtgärder som vidtas utifrån Skolinspektionens vitesförelägganden.

x Dels ska nämnden anta ”intern kontrollplan 2017”.

Denna punkt har tidigare varit mer av en formalitet; administration och ekonomi ska fungera. Nu när politiken insett att det brinner i knutarna ska nämnden för första gången på allvar även kontrollera v e r k s a m h e t e n.

Här tydliggörs vad nämnden måste göra liksom vad förvaltningschefen och respektive rektor har för skyldigheter. Bra så.

För första gången finns nu även en samlad riskanalys för Borås stads skolor, framtagen av grundskolenämndens politiker själva. Bedömningen av riskerna på en skala från 1 (låg risk) till 16 (högsta möjliga risk) började de ta fram i december och nu är riskanalysen färdig för beslut.

Högsta risknivå 16 – ilsket rött – anser politikerna råder för bristen på behöriga lärare.

Nästan lika högt, risknivå 12, ser politikerna vad gäller ”risk att eleverna inte lär sig tillräckligt” liksom ”risk för dålig studiero” och ”psykisk ohälsa bland elever” och att ”inte kunna ta hand om barn i behov av särskilt stöd”.

Krisinsikt är förutsättning för förändring. Nu börjar det svåra, att fatta tillräckligt kraftfulla beslut.