Islam under förändring

Ledare Artikeln publicerades
Amina Wadud växte upp i USA, hennes pappa var metodistpastor. 20 år gammal konverterade hon till islam och är numera professor i islamologi vid ett universitet i Virginia. Hon är av de ledande rösterna för en feministisk reform av islam. ”En av de som sticker hål på uppfattningen av islam är en entydig religion”, skriver BT:s chefredaktör Stefan Eklund. 2 bilder
Foto:Vilhelm Stokstad / TT
Amina Wadud växte upp i USA, hennes pappa var metodistpastor. 20 år gammal konverterade hon till islam och är numera professor i islamologi vid ett universitet i Virginia. Hon är av de ledande rösterna för en feministisk reform av islam. ”En av de som sticker hål på uppfattningen av islam är en entydig religion”, skriver BT:s chefredaktör Stefan Eklund.

Amina Wadud, amerikansk professor i islamologi, var den första muslimska kvinna som ledde en könsneutral fredagsbön och predikan i New York. Det skedde 2005 och för det kallades hon av konservativa muslimer för ”a devil in hijab” (en djävul i hijab).

Det visar på den patriarkala struktur som fortfarande är förhärskande inom islam (precis som inom katolicismen där en kvinnlig präst är otänkbar). Men det visar också att en vilja till förändring finns. Islam är inte ett statiskt tillstånd. Uttolkningen och formerna av islam förändras, precis som alla andra religioner, under påverkan av den politiska och ekonomiska samhällsutvecklingen.

Det här kan vara värt att tänka på i en tid när islam klumpas ihop till ett uttryck och en tradition – både av västerländska främlingsfientliga krafter och av islamistiska extremister. De har samma mål, att utså split mellan muslimer och det västerländska samhället.

DN har nyligen publicerat två intressanta artiklar om islams situation idag, den första skriven av journalisten, författaren och debattören Bilan Osman, den andra av Mohammad Fazlhashemi, professor i islamisk teologi och filosofi. Båda vänder sig mot de som ropar efter att islam ska reformeras – det gör de eftersom de anser att det är något som sker oavbrutet allt sedan religionen uppstod för 1400 år sedan.

Båda pekar på att den muslimska reformismen inte är lika lätt att urskilja som till exempel den katolska eftersom islam inte har ett entydigt maktcentrum. Det finns ingen påve, det finns istället ett tämligen stort antal parallellt verkande rörelser. Bilan Osman skriver: ”När Islamiska staten, IS, 2014 utropade ett kalifat (som ingen religiös auktoritet någonsin erkänt) är det reformism. Men det är även reformism när aktivister utmanar religiösa förtryckande regimer”. Igen: islam är under förändring – på gott och ont, i de ordens bokstavliga betydelser.

Mohammad Fazlhashemi menar att den fundamentalistiska rörelsen alltid varit som starkast i samband med dramatiska historiska händelser, allt sedan mongolinvasionen på 1250-talet till USA:s invasion av Afghanistan (2001) och Irak (2003) och de misslyckade folkliga upproren under den arabiska våren 2010.

I samband med de här omvälvningarna har längtan efter islams ursprung väckts och bokstavstrogna rörelser, likt salafismen, vuxit sig starka.

Men även andra rörelser har funnits, sällan lika uppmärksammade i den västerländska diskussionen (och definitivt inte i västerländsk media). Mohammad Fazlhashemi kallar den rörelsen för den rationalistiska och menar att islams ”idéhistoria vittnar om att dogmatism och rationalistiskt tänkande har löpt som två parallella spår” där den sistnämnda traditionen vill utmana den dogmatiska idén om ett ursprungligt och oföränderligt islam.

En del av denna utmaning är den feministiska. Mohammad Fazlhashemi citerar Abdulaziz Sachedina, professor i islamiska studier, som menar att diskrimineringen av kvinnor inom islam beror på att ”islams urkunder har tolkats av män och att det är dessa som skapat den genusordning och en maktordning som missgynnar kvinnor.”

Amina Wadud är en av de som står for en feministisk tolkad islam. I böckerna ”Inside the gender jihad” (Oneworld Oxford, 2006) och ”Qur’an and Woman” (Oxford University Press, 1992) gör hon feministiska läsningar av Koranen som visar på möjligheten – och nödvändigheten – av att genomskåda de patriarkala strukturer som varit allenarådande vid uttolkningen av muslimernas heliga skrift.

Hon gör det som troende muslim och sticker därmed hål på uppfattningen att islam är en entydig religion. Amina Wadud vill bana väg för en jämlik, humanistisk och pluralistisk islam, för en islam för framtiden, skriver hon i ”Inside the gender jihad” (en bok med underrubriken ”Women’s reform in islam”).

Det mångtydiga islam stryks under när hon i samma bok skriver om det för många provocerande klädesplagget hijab, som hon själv bär:

”En påtvingad hijab och en fritt vald hijab ser likadan ut, en förtryckets hijab och en frigörelsens hijab ser likadan ut, en bedrägeriets hijab och en integritetens hijab ser likadan ut. Du kan inte avgöra omfattningen av en muslimsk kvinnas känsla av personlig kroppslig integritet eller fromhet efter ett tygstycke hon bär lika lite som du kan se fluga på väggen från 500 meters håll.”

Vi lever i en värld som ständigt förändras – och förändrar oss. Amina Wadud är en av dem som visar att det gäller alla människor, oavsett religion. Bara fördomar kan hindra oss att se det.