Ingen vacker signal till Borås gamla

Ledare Artikeln publicerades
Foto:Anton Hedberg

Kommuner klagar gärna, med rätta, på de många inskränkningarna i det kommunala självstyret. Därför är det märkligt att de rödgröna i Borås Stad inte tog chansen att markera oberoende när tillfälle gavs.

Vid kommunstyrelsens sammanträde på måndagen beslutade den rödgröna majoriteten att göra som brukligt att anpassa brukaravgifterna efter hur statsbidragen förändras.

S-MP-regeringen var ju noga i vintras med att tala om att man nu minsann börjat minska vad de i valrörelsen valde att kalla för pensionärsskatten.

Lika högt talade regeringen inte om att åtskilliga av dessa pensionärer samtidigt sannolikt skulle tvingas betala högre taxa till kommunen för vård och omsorg, eftersom statbidragen 2016 sänks med sju kronor per invånare och månad och 15 kronor nästa år.

Den rödgröna majoriteten i kommunstyrelsen i Borås hade alltså föreslagit att man skulle höja avgifterna i motsvarande mån. I ljuset av den skattehöjning om 25 öre som skedde vid årsskiftet ansåg Alliansen i stället att det sänkta statsbidraget skulle bäras av alla skattebetalare, och SD stödde förslaget där voteringen slutade 7-6 till S-V-MP-majoriteten.

Under mötet hänvisade S-kommunalrådet Lena Palmén både till gamla principer och till att andra sjuhäradskommuner väljer att göra på samma sätt.

Beslutet betyder att äldre och handikappade kan få betala upp till 2 628 kronor mer per år för vården och omsorgen. enligt ett pressmeddelande från Alliansen. Man räknar med att var fjärde person får höjd taxa.

För helåret 2017 skulle oförändrad taxa ha kostat Borås Stad omkring 1,6 miljoner kronor. Ja, Borås står inför stora utmaningar. Men i ljuset av de pengar skattehöjningen och de olika höjda statsbidrag som kommunen samtidigt också får känns denna taxehöjning särskilt utmanande, magstark och opåkallad.