Hjelmstedt: Varbergs dna är i riskzonen

Gästkrönika Artikeln publicerades
Varbergs nya front, Västerport, som den skissas i kommunens planer.
Foto: Varbergs kommun,Made-Up
Varbergs nya front, Västerport, som den skissas i kommunens planer.

VARBERG. Stadsbyggandet styrs av modevågor. Just nu är det förtätning av städerna som genomförs i kommun efter kommun.

 

Och det finns flera verkliga eller inbillade skäl för det. Till de verkliga hör att det finns ett så kallat marknadstryck från kommersiella intressen som vill ha täta städer med mycket folk som har gångavstånd till butikerna och andra attraktioner. Det är också ekonomiskt att kunna utnyttja befintliga gator, ledningar och skolor för flera människors behov. Jovisst.

Men så finns det mer lösliga resonemang. Som att människor vill bo centralt och nära varandra. Det sägs skapa gemenskap. Forskning från Sveriges lantbruksuniversitet visar dock att när man bygger så tätt som man planerar att göra i Varberg så blir effekten den rakt motsatta: de boende distanserar sig från varandra. Det är skälet till att fyra våningar kan göra att vi tycker oss känna varandra medan sexvåningshus inte bara gör oss till mera främlingar. Det ljus som når ner till marken och de barn som förmodas leka där nere, blir dramatiskt mycket mindre, ja tiofalt! Varken barn eller vuxna vill sitta på en skuggig plätt med mastodontfasader omkring sig.

Varbergs nya front, Västerport, som den skissas i kommunens planer.
Foto: Varbergs kommun/Made-Up
Varbergs nya front, Västerport, som den skissas i kommunens planer.

Sådana här sociala värden beaktas knappast alls i den förtätningsstrategi som Varberg nu ska förtätas efter. Det har redan börjat i centrumnära lägen där Lorensbergsmassivet reser sig som en fjällvägg över den låga innerstaden från 1600-talet. Ännu ett sexvåningsmassiv står snart klart där Lorensberg slutar vid Malmgatan och bakom Lorensberg planeras ännu ett, för Varbergs förhållanden, gigantiskt bostadsområde.

Ett efter ett kommer dessa förtätningar att bilda en storstadsmur runt stadskärnan, den som är en fornlämning i kulturmiljölagens mening. Varbergs dna är i riskzonen.

I dagarna tog kommunfullmäktige även planprogrammet för den nya stadsdelen Västerport som ska ligga där hamnen är i dag. Här ska ju 5 000 människor bo medan hamnen flyttas ut mot Getterön. Samtidigt påbörjas järnvägstunneln under staden och stadskärnan ska växa ihop med den nya stadsdelen. Det kräver att det inte tillåts sexvåningsbjässar av det slag som man laborerar med i framtidsskisserna. Tyvärr vågar man väl inte tro att de första detaljplanerna, som nu utarbetas, kommer att beakta att Västerport bör få innerstadens skala. Inte heller vågar man tro att drömmen om en stad med både bostadsrätter och hyresrätter kommer att kunna förverkligas när nu 59 byggföretag anmält intresse av att engagera sig. Det är en gräddhylla som verkar troligare.

Gamla järnvägsstationens restaurang i Uppsala – något att ta efter för Varberg?
Foto: Lennart Hjelmstedt
Gamla järnvägsstationens restaurang i Uppsala – något att ta efter för Varberg?

Den gamla stationsbyggnaden från 1880-talet blir tom när en ny ska byggas norr därom. Varken kommunen eller Jernhusen, som äger huset, har några konkreta planer för den. Man skulle önska att de kostade på sig en studieresa till Uppsala där 1860-talets station blivit en fantastisk krog där man kan sitta med sin biff och betrakta de förbiilande tågen några meter utanför fönstret. Det vore en attraktion även i Varberg! Gärna med ett hörn med lite historik om järnvägsknuten Varberg.

Om skribenten

Lennart Hjelmstedt

Hjelmstedt är skribent bosatt i Varberg. Han har tidigare verkat som chefredaktör för Blekinge Läns Tidning.

Visa mer...